THÔNG BÁO SỐ 1 HỘI THẢO GIÁO DỤC 2019 

Xem với cỡ chữ

 

QUỐC HỘI KHÓA XIV

ỦY BAN VĂN HÓA, GIÁO DỤC, THANH NIÊN, THIẾU NIÊN VÀ NHI ĐỒNG

________________

 

 

THÔNG BÁO SỐ 1

HỘI THẢO GIÁO DỤC 2019

“Phát triển giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi

mô hình tăng trưởng và hội nhập quốc tế”

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Tổ chức Quốc hội, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội thảo Giáo dục - VEC 2019 với chủ đề “Phát triển giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng và hội nhập quốc tế” dự kiến vào tháng 9 tới tại Hà Nội.

Hội thảo là diễn đàn để các chuyên gia, nhà khoa học, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, doanh nghiệp và các nhà hoạch định chính sách cùng trao đổi, thảo luận, đề xuất ý tưởng nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp Việt Nam, thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này; từ đó, góp phần cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn cho Ủy ban, các Đại biểu Quốc hội trong việc thực hiện chức năng thẩm tra, giám sát và kiến nghị Quốc hội, Chính phủ, Bộ, ngành và cơ quan hữu quan hoàn thiện chính sách, pháp luật để phát triển giáo dục nghề nghiệp, cung cấp nguồn nhân lực có trình độ tay nghề cao cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng và hội nhập quốc tế.

Ban Nội dung Hội thảo:

TT

Họ và tên

Cơ quan/đơn vị

1.

Ông Phan Thanh Bình

Chủ nhiệm Ủy ban VHGDTNTN&NĐ, Trưởng Ban

2.

Ông Triệu Thế Hùng

Phó Chủ nhiệm Ủy ban VHGDTNTN&NĐ, Phó Trưởng Ban

3.

Ông Lê Quân

Thứ trưởng Bộ LĐTBXH, Phó Trưởng Ban

4.

Ông Phạm Tất Thắng

Phó Chủ nhiệm Uỷ ban VHGDTNTN&NĐ, Thành viên

5.

Ông Tạ Văn Hạ

Ủy viên Thường trực Ủy ban VHGDTNTN&NĐ, Thành viên

6.

Bà Nguyễn Thị Mai Hoa

Ủy viên Thường trực Ủy ban VHGDTNTN&NĐ, Thành viên

7.

Ông Nguyễn Hồng Minh

Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Thành viên

8.

Ông Nguyễn Đắc Hưng

Vụ trưởng, Ban Tuyên giáo Trung ương, Thành viên

9.

Ông Trịnh Ngọc Thạch

Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban VHGDTNTN&NĐ, Thành viên

10.

Ông Lê Quang Minh

Nguyên Phó Giám đốc ĐHQG TPHCM, Thành viên

11.

Ông Phạm Đỗ Nhật Tiến

Nguyên Trợ lý Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, Thành viên

12.

Ông Cao Văn Sâm

Nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Thành viên

13.

Ông Phan Chính Thức

Phó Chủ tịch Hiệp hội GD nghề nghiệp, Thành viên

14.

Ông Mạc Văn Tiến

Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu khoa học dạy nghề, Thành viên

15.

Ông Hoàng Ngọc Vinh

Nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp, Bộ GD&ĐT, Thành viên

16.

Ông Phạm Xuân Khánh

Hiệu trưởng Trường CĐ Công nghệ cao HN, Thành viên

17.

Ông Trần Thanh Hải

Hiệu trưởng Trường CĐ Viễn Đông TPHCM, Thành viên

Hội thảo được tổ chức theo hình thức tương tác giữa các diễn giả (panelists) và các đại biểu tham dự. Hội thảo bao gồm các báo cáo mời của chuyên gia trong nước và quốc tế, Bộ quản lý ngành, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp về những vấn đề chung của giáo dục nghề nghiệp. Tiếp theo là phần thảo luận chuyên đề tập trung vào ba nội dung trọng tâm liên quan chủ đề của Hội thảo:

(i) Thể chế giáo dục nghề nghiệp;

(ii) Doanh nghiệp và giáo dục nghề nghiệp;

(iii) Chất lượng giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Ban Tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời quý vị quan tâm đăng ký tham dự và gửi tham luận cho Hội thảo, thông tin cụ thể như sau:

  • Thời gian đăng ký và gửi tóm tắt tham luận: Chậm nhất ngày 09/6/2019
  • Thời gian gửi tham luận toàn văn: Chậm nhất ngày 01/8/2019
  • Hình thức tham luận và tóm tắt:

§ Tóm tắt tham luận không quá 500 từ; tham luận toàn văn không giới hạn độ dài;

§ Soạn thảo trên phần mềm Microsoft Office Word, kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 13.

· Đăng ký, gửi tóm tắt và toàn văn tham luận trực tuyến theo địa chỉ:

- Website: http://hoithaovhgd.vn

- Email: hoithaovhgd@gmail.com

Hoặc qua bưu điện theo địa chỉ:

Tổ Thư ký VEC2019

Vụ Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng

22 Hùng Vương, Ba Đình, TP Hà Nội

Trong trường hợp đăng ký qua thư điện tử hoặc gửi bưu điện, tác giả vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin liên hệ, bao gồm: Họ và tên, học hàm, học vị, chức danh và đơn vị công tác, số điện thoại và email cá nhân.

Thông tin chi tiết về Hội thảo tham khảo tại địa chỉ: http://hoithaovhgd.vn; trên báo điện tử Đại biểu Nhân dân ( http://www.daibieunhandan.vn ); trang web của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng ( http://quochoi.vn/uybanvanhoagiaoducthanhnienthieunienvanhidong/Pages/default.aspx ) ; trang web của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ( http://gdnn.gov.vn)

BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO GIÁO DỤC 2019