THÔNG BÁO SỐ 2 HỘI THẢO GIÁO DỤC 2019 

Xem với cỡ chữ

QUỐC HỘI KHÓA XIV
ỦY BAN VĂN HÓA, GIÁO DỤC, THANH NIÊN, THIẾU NIÊN VÀ NHI ĐỒNG

________________

THÔNG BÁO SỐ 2
HỘI THẢO GIÁO DỤC 2019

“Phát triển giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi
mô hình tăng trưởng và hội nhập quốc tế”

Tiếp theo Thông báo số 01 ngày 10/5/2019 của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội về Hội thảo Giáo dục 2019 (VEC 2019) với chủ đề “Phát triển giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng và hội nhập quốc tế” Ban Tổ chức Hội thảo trân trọng thông báo một số nội dung tiếp theo về Hội thảo như sau:

1. Hội thảo được tổ chức vào ngày 20/9/2019 tại Khách sạn Melia Hà Nội.

2. Thời gian: 01 ngày

3. Ngôn ngữ: Tiếng Việt và Tiếng Anh (dịch song song)

4. Đến nay, Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được đăng ký và tham luận của đông đảo các chuyên gia, nhà quản lý, nhà giáo, nhà khoa học trong và ngoài nước.

Ban Tổ chức trân trọng cảm ơn và xin thông báo:

- Hạn cuối đăng ký tham luận: 20/8/2019

- Hạn cuối nộp toàn văn tham luận: 30/8/2019.

5. Các tham luận chính thức sẽ được phát hành trong Hội thảo và đăng trong Kỷ yếu Hội thảo VEC 2019 (phát hành vào tháng 12/2019).

Ban Tổ chức sẽ sử dụng một số tham luận để công bố trên các phương tiện thông tin nhằm mục đích phổ biến cho nội dung Hội thảo. Thư mời dự Hội thảo sẽ được gửi tới các vị đại biểu vào tuần đầu tháng 9/2019 (Ban tổ chức Hội thảo đài thọ kinh phí ăn, nghỉ cho các vị đại biểu trong thời gian diễn ra Hội thảo).

Thông tin liên hệ:

Tổ Thư ký Hội thảo Giáo dục 2019 - VEC 2019

TS. Trần Mạnh Đức,

Vụ Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng - Văn phòng Quốc hội, 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội

ĐT: 080.44257 - 0933668009;

Email: tran.manh.duc.hanoi@gmail.com

>> THE SECOND ANNOUNCEMENT THE 2019 VIETNAM EDUCATION CONFERENCE
“Developing vocational education and training (VET) in the context of growth model renovation and international integration”

BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO GIÁO DỤC 2019