Tạo thuận lợi thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp

Xác định cụm công nghiệp là nhân tố thúc đẩy ngành công nghiệp phát triển, thời gian này, huyện Đại Từ (Thái Nguyên) đã tập trung điều chỉnh quy hoạch, xã hội hóa nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp, nhất là hệ thống giao thông kết nối và đường nội bộ trong cụm công nghiệp nhằm tăng cường xúc tiến, thu hút các dự án đầu tư vào cụm công nghiệp. Trong đó, ưu tiên các dự án sử dụng công nghệ cao, giá trị sản xuất lớn, sử dụng nhiều lao động và không gây ô nhiễm môi trường.

Thái Nguyên tăng cường giải pháp thu hút FDI và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công

Bước vào giai đoạn nước rút hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020, Tỉnh Thái Nguyên đã đưa ra các giải pháp nhằm tập trung đẩy mạnh thu hút FDI, khẩn trương giao vốn và giải ngân vốn đầu tư công trong giai đoạn 6 tháng cuối năm.

Hiệu quả, có chọn lọc

Cùng nhìn lại năm 2019, với chính sách cởi mở, thông thoáng, với quan điểm xuyên suốt “đồng hành cùng các nhà đầu tư, doanh nghiệp”, tỉnh Thái Nguyên đã đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư trong và ngoài nước, là một trong những tỉnh đứng đầu cả nước về thu hút đầu tư và trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn.

Giữ lao động để phát triển thị trường

Dù gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng xác định người lao động là tài sản vô giá góp phần phát triển doanh nghiệp, nên các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên vẫn nỗ lực duy trì sản xuất, kinh doanh, bảo đảm thu nhập ổn định, giúp người lao động yên tâm gắn bó lâu dài.