Tăng cường công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2020

Ngày 21.7, tại UBND tỉnh Thái Nguyên, đã diễn ra buổi làm việc về tình hình triển khai và các giải pháp tăng cường công tác giải ngân vốn đầu tư năm 2020.

Thái Nguyên tăng cường giải pháp thu hút FDI và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công

Bước vào giai đoạn nước rút hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020, Tỉnh Thái Nguyên đã đưa ra các giải pháp nhằm tập trung đẩy mạnh thu hút FDI, khẩn trương giao vốn và giải ngân vốn đầu tư công trong giai đoạn 6 tháng cuối năm.

Hiệu quả, có chọn lọc

Cùng nhìn lại năm 2019, với chính sách cởi mở, thông thoáng, với quan điểm xuyên suốt “đồng hành cùng các nhà đầu tư, doanh nghiệp”, tỉnh Thái Nguyên đã đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư trong và ngoài nước, là một trong những tỉnh đứng đầu cả nước về thu hút đầu tư và trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn.

Giữ lao động để phát triển thị trường

Dù gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng xác định người lao động là tài sản vô giá góp phần phát triển doanh nghiệp, nên các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên vẫn nỗ lực duy trì sản xuất, kinh doanh, bảo đảm thu nhập ổn định, giúp người lao động yên tâm gắn bó lâu dài.