Thúc đẩy cải cách để bù đắp thiệt hại do dịch 

Xem với cỡ chữ
Sáng 14.2, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì buổi làm việc với các bộ, ngành về thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, thuế và thu tiền xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng Chính phủ) Ngô Hải Phan cho biết, thực hiện Đề án Cổng dịch vụ công quốc gia, Văn phòng Chính phủ đã phối hợp với Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, một số ngân hàng thương mại, trung gian thanh toán để nghiên cứu, xây dựng, cung cấp chức năng thanh toán trực tuyến; đồng thời, phối hợp với các Bộ Tài chính, Bộ Công an để tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp khai, nộp thuế và thu tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Tuy nhiên, các ngân hàng thương mại, trung gian thanh toán phải điều chỉnh một số nội dung liên quan đến quy trình, nghiệp vụ nên có thể ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện theo yêu cầu phải hoàn thành để đưa vào triển khai trong quý I.2020.

Về tích hợp, cung cấp dịch vụ kê khai, nộp thuế trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, đối với việc nộp thuế doanh nghiệp, đã được tích hợp ngay từ giai đoạn khai trương 09.12.2019. Hiện nay, các bên liên quan đang phối hợp để xử lý vấn đề kỹ thuật liên quan đến vướng mắc về máy chủ bảo mật, phấn đấu hoàn thành để có thể đưa vào triển khai việc tra cứu, nộp thuế cá nhân trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia từ 20.2.2020. Song, vướng mắc hiện nay là chưa thực hiện đăng nhập một lần (SSO) giữa Cổng Dịch vụ công Quốc gia với các ngân hàng thương mại do các ngân hàng lo ngại việc vướng quy định xác thực giao dịch internet banking tại Thông tư số 35/2016/TT-NHNN. Theo đó, quy trình thanh toán hiện tại chưa thật sự thuận lợi do người dân, doanh nghiệp phải đăng nhập 2 lần mới thực hiện được việc thanh toán.

Về tích hợp, cung cấp dịch vụ thu tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an đã chủ động phối hợp với Văn phòng Chính phủ, VNPT, Bưu điện Việt Nam (Vnpost) để tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ. Hiện nay, các bên về cơ bản đã thống nhất luồng quy trình nghiệp vụ; nội dung thông tin tích hợp, chia sẻ dữ liệu hai chiều giữa Cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính của Bộ Công an với Cổng Dịch vụ công Quốc gia để phục vụ cho việc thanh toán trực tuyến tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền xử phạt của Cảnh sát giao thông. Trên cơ sở kết quả thống nhất giữa các bên, Bộ Công an và Văn phòng Chính phủ đang xây dựng, hoàn thiện các hệ thống tương ứng của các bên.

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết, ngày 12.3, Văn phòng Chính phủ sẽ khai trương trung tâm báo cáo quốc gia, phục vụ cho điều hành của Chính phủ, Thủ tướng; kết hợp sơ kết 3 tháng triển khai Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Nhấn mạnh Cổng này có nhiều dịch vụ liên quan đến người dân, doanh nghiệp, Bộ trưởng đề nghị các cơ quan ủng hộ tinh thần cải cách của Thủ tướng, thúc đẩy cải cách bằng việc cung cấp dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, bởi đây là dư địa quan trọng cho tăng trưởng.

“Trong khi chúng ta bị thua thiệt về kinh tế do dịch Covid-19 thì chúng ta phải thúc đẩy cải cách bằng việc cung cấp dịch vụ công để huy động các nguồn lực trong xã hội, bù đắp những thiệt hại do dịch”, Bộ trưởng nói.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng đề nghị, các cơ quan Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Thuế và ngân hàng thương mại, các cơ quan trung gian thanh toán phối hợp thật tốt, hoàn chỉnh các quy trình; các vấn đề kết nối thanh toán, nền tảng hạ tầng, cơ sở dữ liệu… phải được triển khai hoàn thành trước ngày 12.3. Khi Cảnh sát giao thông triển khai thí điểm thu tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ tại 5 địa phương thì Thanh tra giao thông cũng thực hiện đồng bộ. Đặc biệt về thủ tục hành chính, các cơ quan cung cấp dịch vụ công cần liên tục rà soát các thủ tục liên quan, cắt bỏ các thủ tục, giấy phép con, giảm thời gian và chi phí cho người dân. 

Nêu quyết tâm thực hiện thanh toán trực tuyến đối với việc nộp phạt vi phạm giao thông đường bộ, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng đề nghị Cục Cảnh sát giao thông và Tổng cục Đường bộ thực hiện tốt việc kết nối chia sẻ dữ liệu để tạo thuận lợi nhất về thủ tục trên nguyên tắc bên nào cung cấp dịch vụ, bên đó có trách nhiệm trả lời các khiếu nại và bên nhận tiền phải xuất hóa đơn, biên lai.

Minh Phượng