Thúc đẩy phát triển kinh tế carbon thấp 

Xem với cỡ chữ
Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Bộ Môi trường Nhật Bản tổ chức Hội thảo triển khai Cơ chế tín chỉ chung JCM - Thúc đẩy phát triển kinh tế carbon thấp tại Việt Nam.

Các đại biểu dự Hội thảo thúc đẩy phát triển kinh tế carbon thấp tại Việt Nam 

Phát biểu khai mạc hội thảo, Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu Tăng Thế Cường cho biết, tại Việt Nam, cơ chế Tín chỉ chung JCM được chính thức thiết lập thông qua việc ký kết Bản ghi nhớ hợp tác về tăng trưởng carbon thấp giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản vào tháng 6.2013 và có hiệu lực đến hết năm 2020. Để triển khai thực hiện, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 17/2015/TT-BTNMT ngày 6.4.2015 quy định việc xây dựng và thực hiện dự án theo cơ chế JCM. Cục Biến đổi khí hậu là cơ quan thường trực giúp việc Ủy ban hỗn hợp thực hiện cơ chế JCM phía Việt Nam.

Hội thảo được tổ chức nhằm giới thiệu thông tin về cơ chế JCM tới các tổ chức, doanh nghiệp có quan tâm và để tạo cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam kết nối với các đối tác phía Nhật Bản trong việc tiếp nhận hỗ trợ tài chính, chuyển giao công nghệ ít phát thải, nâng cao hiệu quả sản xuất.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung chia sẻ thông tin và kinh nghiệm thực hiện các dự án JCM, định hướng tiếp cận cho các doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp Nhật Bản trong việc thực hiện các dự án JCM; trao đổi, thảo luận và đề xuất các giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam trong việc tiếp cận tham gia và thực hiện các dự án JCM. Đồng thời, các đại biểu cũng trao đổi nhiều ý kiến đánh giá cơ chế JCM tại Việt Nam trong giai đoạn vừa qua cùng những kết quả đạt được, những đóng góp của cơ chế JCM trong giảm phát thải khí nhà kính.

Cũng trong khuôn khổ hội thảo, Ban Tổ chức đã tổ chức các cuộc họp riêng giữa nhà cung cấp và sử dụng công nghệ để giới thiệu công nghệ phát thải ít hoặc không phát thải carbon dưới hình thức dự án JCM thông qua một ứng dụng trực tuyến “Kết nối JCM toàn cầu”.

CHÍ TUẤN