Tìm giải pháp phục hồi các hoạt động dịch vụ, thương mại, du lịch 

Xem với cỡ chữ
Tham luận tại Đại hội đại biểu lần thứ XXVI Đảng bộ quận Hoàn Kiếm nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Anh Quân đã nêu một số giải pháp về phát triển dịch vụ, thương mại, du lịch, trong đó trọng tâm là phát triển du lịch theo hướng văn minh, chất lượng, hiệu quả, bền vững, gắn với phát triển kinh tế tri thức trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát huy vai trò của cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Anh Quân đề xuất tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền trong thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội, trọng tâm là phục hồi các hoạt động dịch vụ, thương mại, du lịch gắn với triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ cơ sở kinh doanh vượt qua khó khăn do dịch Covid-19; phát huy mạnh mẽ vai trò của cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để chỉ đạo thực hiện trong tình hình hiện nay.

  Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm, Bí thư Đảng ủy cơ quan UBND quận Nguyễn Anh Quân tham luận tại Đại hội.
Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Anh Quân tham luận tại Đại hội.

Bên cạnh đó, quận Hoàn Kiếm sẽ tập trung phát triển hạ tầng dịch vụ, thương mại, trong đó, rà soát, sắp xếp và tăng cường quản lý hoạt động thương mại - dịch vụ tại các chợ, cửa hàng, siêu thị, trung tâm thương mại theo hướng văn minh hiện đại. Phát triển chuỗi cửa hàng tiện lợi và chuỗi cửa hàng giao dịch tự động; hệ thống máy bán hàng tự động, xe bán hàng lưu động tại các địa điểm công cộng theo quy hoạch và định hướng của thành phố và Quận.

Đồng thời, đẩy mạnh và phát triển thương mại điện tử thông qua khuyến khích thiết lập các website/ứng dụng thương mại điện tử để mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa. Ứng dụng mã hình QR trong truy xuất trực tuyến nguồn gốc, xuất xứ, sản phẩm, hàng hóa; thanh toán trực tuyến, khuyến mại trực tuyến, kê khai thuế điện tử... và hỗ trợ kết nối nhanh giữa người sản xuất, người bán với người mua. Phát triển các dịch vụ trực tuyến trong các lĩnh vực như: du lịch, giao thông vận tải, giáo dục, y tế, truyền thông...

 

Mục tiêu cao nhất và cuối cùng là phục vụ nhân dân

Tham luận tại Đại hội, đảng viên Trịnh Ngọc Trâm - Bí thư Đảng ủy Phường Hàng Trống nêu từ thực tế quá trình thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tại phường cho thấy, trước hết, để làm tốt công tác xây dựng Đảng đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên trước hết là người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải nâng cao hơn nữa tính giáo dục, tính thuyết phục và tính chiến đấu; phải kết hợp giữa “xây” và “chống”, lấy ‘xây” là chính; việc nắm diễn biến tư tưởng phải đi đôi với quản lý cán bộ, đảng viên, giải quyết các vấn đề dư luận quan tâm và kịp thời định hướng dư luận trong Đảng.

 Bí thư Đảng ủy Phường Hàng Trống Trịnh Ngọc Trâm  tham luận tại Đại hội.
Bí thư Đảng ủy Phường Hàng Trống Trịnh Ngọc Trâm tham luận tại Đại hội

"Cần quan tâm nâng cao chất lượng Đảng viên, nghiêm túc thực hiện các quy chế, quy định về việc giữ mối quan hệ giữa cán bộ, đảng viên với tổ chức đảng và nhân dân; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện hiệu quả hơn nữa 02 bộ quy tắc ứng xử của Thành phố" - Bí thư Đảng uỷ phường Hàng Trống nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, phải xác định đây chính là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có đạo đức, trách nhiệm, năng lực, thực sự tiên phong, gương mẫu, gắn bó với nhân dân, phục vụ nhân dân.

“Với mục tiêu cao nhất và cuối cùng là phục vụ nhân dân, nếu người dân còn chưa hài lòng với sự phục vụ có nghĩa là chúng ta chưa thực hiện tốt nhiệm vụ, chưa làm tròn trách nhiệm và kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ” - bà Trịnh Ngọc Trâm chia sẻ.

PHI LONG