Đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu trong Dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Tính toán nhu cầu việc làm của lao động trẻ 

Xem với cỡ chữ
Việt Nam đang bước vào thời kỳ già hóa dân số, do đó việc quy định tuổi nghỉ hưu phải tính toán cân nhắc kỹ lưỡng. Đặc biệt, phải tính toán đến nhu cầu có việc làm của lực lượng lao động; mức tăng cũng như lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu phải xem xét đến nhiều yếu tố. Đó là kiến nghị của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khi góp ý cho dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi), trong đó có đề xuất điều chỉnh tuổi nghỉ hưu.

Đồng ý với đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đồng ý với việc xem xét để tăng tuổi nghỉ hưu trong lần sửa đổi Bộ luật Lao động lần này theo tinh thần Nghị quyết số 28 - NQ/TW ngày 23.5.2018 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Tuy nhiên, việc quy định tuổi nghỉ hưu phải tính toán cân nhắc kỹ lưỡng. Đặc biệt phải tính toán đến nhu cầu có việc làm của lực lượng lao động trẻ (trong bối cảnh Nhà nước tinh giảm biên chế) và nguyện vọng của một bộ phận người lao động lớn tuổi không còn muốn tiếp tục làm việc.

Lý giải về nội dung này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng, xu hướng tăng tuổi nghỉ hưu diễn ra ở các nước thiếu lao động. Trong khi Việt Nam đang ở thời kỳ dân số vàng, tình hình thiếu việc làm và thất nghiệp ở mức 2%/năm, tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi 1,46%, mỗi năm trung bình có khoảng 1,2 triệu người bước vào thị trường lao động.

Thực tế chỉ ra rằng, nhiều doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp sử dụng nguồn nhân công trực tiếp, không muốn sử dụng lao động lớn tuổi cho những công việc trực tiếp sản xuất. Hiện nhiều doanh nghiệp tìm cách chấm dứt hợp đồng lao động với công nhân 35 - 45 tuổi do độ tuổi càng lớn thì sức khỏe, độ nhanh nhạy, kỹ năng làm việc của người lao động càng giảm, trong khi phải trả lương cao vì thâm niên làm việc. 

Nguyên Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Mai Đức Chính cho hay, hiện nay các ngành sử dụng đông lao động như dệt may, điện tử, chế biến hải sản... đến 40 tuổi mắt mờ chân chậm, chủ sử dụng lao động chỉ muốn sa thải. Nếu kéo dài tuổi hưu, nhiều lao động phải chờ 15 - 20 năm nữa mới có thể được hưởng lương hưu. Thực tế này sẽ có rất nhiều người phải chọn cách hưởng chính sách trợ cấp một lần thay vì đợi đến tuổi nghỉ hưu.


Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất, tăng tuổi hưu phải xem xét đến đối tượng, lĩnh vực ngành nghề

Xem xét nhiều yếu tố

Tuy tuổi thọ trung bình của người Việt Nam ngày càng cao nhưng theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, thực tế sức khỏe của người dân lại chưa tốt. Trung bình một người cao tuổi mắc 3 bệnh và phải chịu gánh nặng bệnh tật kép. Nữ giới sống có bệnh tật trung bình khoảng 11 năm và nam giới khoảng 8 năm, trong khi tính chất công việc, môi trường làm việc, điều kiện an toàn, vệ sinh lao động chậm được cải thiện.

Cùng với việc tính toán tới nhu cầu việc làm của người lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đề xuất, việc tăng tuổi hưu phải xem xét đến các yếu tố đối tượng, lĩnh vực ngành nghề và cần được thiết kế linh hoạt hơn. Do đó, cần cân nhắc đến các đối tượng là công nhân, lao động trực tiếp trong khu vực sản xuất, dịch vụ và một số ngành nghề đặc thù như giáo viên mầm non, tiểu học, người làm trong lĩnh vực nghệ thuật.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất nên giao Chính phủ quy định chi tiết theo hướng xem xét để có lộ trình tăng phù hợp với các chính sách hỗ trợ linh hoạt, không gây tác động tiêu cực đến thị trường lao động. Đối với người lao động bị suy giảm sức khỏe, làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm có quyền nghỉ hưu sớm hơn đến 10 năm so với quy định.

Đồng thời đề xuất, công thức tăng tuổi nghỉ hưu nên theo các nhóm có thể được khái quát: Công chức (tăng tất cả), viên chức (tăng một bộ phận lớn), công nhân lao động chỉ tăng một bộ phận nhỏ và mức tăng đối với lao động nữ chỉ nên là 58 tuổi.

Minh Nhật