TP Lai Châu, Lai Châu: Bàn giải pháp quyết liệt xây dựng nông thôn mới 

Xem với cỡ chữ

Theo đánh giá tại Kỳ họp thứ 14, HĐND thành phố mới đây: 6 tháng đầu năm thành phố đã vượt qua khó khăn, thách thức, kinh tế phát triển ổn định. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt 53,4%. Đã tham mưu với UBND tỉnh phê duyệt Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thành phố Lai Châu và vùng lân cận đến năm 2035, tạo tiền đề xây dựng Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050. Chất lượng giáo dục được nâng lên, người dân được quan tâm chăm sóc sức khỏe; quốc phòng - an ninh ổn định và giữ vững... Các ý kiến thảo luận tại hội trường tập trung làm rõ những tồn tại, hạn chế, đưa ra các giải pháp khắc phục để hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh những tháng cuối năm; giải pháp phát triển đội văn nghệ gắn với phát triển du lịch; triển khai các giải pháp quyết liệt xây dựng chương trình nông thôn mới; công tác quản lý, khai thác đất dôi dư… Sau khi xem xét, thảo luận, HĐND thành phố đã thông qua 5 nghị quyết.

THỦY NGUYỄN