Triển lãm mỹ thuật học sinh, sinh viên vào tháng 10 

Xem với cỡ chữ
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Văn bản số 2404/BVHTTDL-ĐT về việc phối hợp tổ chức “Triển lãm mỹ thuật học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo Văn học nghệ thuật toàn quốc” lần thứ ba.

Một góc “Triển lãm mỹ thuật học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo Văn học nghệ thuật toàn quốc” lần thứ nhất

Triển lãm do Vụ Đào tạo thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tại thành phố Đà Nẵng trong thời gian từ ngày 12 - 25.10.2020 với 4 thể loại được trưng bày, gồm hội họa, đồ họa, thiết kế đồ họa và điêu khắc. Đây là hoạt động được tổ chức định kỳ hai năm/lần. Đồng thời, là sinh hoạt chuyên môn liên quan đến lĩnh vực mỹ thuật nhằm đánh giá toàn diện chất lượng đào tạo và hoạt động sáng tạo của học sinh, sinh viên đang học tập tại các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật trên toàn quốc thông qua việc công bố các tác phẩm mỹ thuật.

Để chuẩn bị cho triển lãm, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng cử người tham gia Ban Tổ chức triển lãm. Đồng thời, hỗ trợ địa điểm, cơ sở vật chất, hậu cần và các trang thiết bị liên quan để tổ chức triển lãm.

Thái Minh