Trường trả lại hơn 80 triệu đồng cho phụ huynh do thu sai quy định 

Xem với cỡ chữ
Ngày 16.11, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa có kết luận về các khoản thu tại Trường Tiểu học – Trung học Đông Minh, huyện Đông Sơn, sau khi có phản ánh về các khoản thu trái quy định đầu năm học.

Các khoản thu được giáo viên viết lên bảng

Qua hồ sơ, sổ sách tại trường, thanh tra Sở Giáo dục tỉnh này nhận thấy, không đủ căn cứ để nói có khoản thu 200.000 đồng/học sinh, để hỗ trợ xăng xe cho giáo viên.

Tuy nhiên, đối với khoản thu do hội cha mẹ học sinh của khối tiểu học là 150.000 đồng/học kỳ 1; trung học cơ sở 100.000 đồng/học kỳ 1 và khoản huy động tài trợ theo mức bình quân 320.000 đồng/1 học sinh là không đúng quy định.

Ngoài ra, trường còn tiến hành thu 6 khoản tiền trái quy định khác như: Mua máy photo, máy chiếu, tăng buổi, hỗ trợ Hội khỏe Phù Đổng; khen thưởng, tăng cường cơ sở vật chất.

Sau khi có kết luận thanh tra về các khoản thu trên, Trường Tiểu học – Trung học Đông Minh đã tổ chức trả tiền lại cho 48 phụ huynh với tổng số tiền là hơn 81 triệu đồng.

Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh này cũng yêu cầu nhà trường tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan, khắc phục kịp thời những thiếu sót tồn tại nêu trên, chấm dứt thực hiện các khoản dự kiến thu sai quy định; báo cáo kết quả khắc phục về Thanh tra Sở  trước ngày 30.11.

Trước đó như đã thông tin, tại buổi họp phụ huynh đầu năm học, giáo viên Trường Tiều học – Trung học Đông Minh đã viết lên bảng, thông báo tới phụ huynh tổng cộng 17 khoản thu. Trong đó, có khoản tiền tăng buổi tăng tiết, hỗ trợ xăng xe cho giáo viên khiến nhiều phụ huynh có ý kiến.

Theo laodong.vn