UBND TP Hà Nội sẽ thoái vốn tại Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội 

Xem với cỡ chữ
Ngày 15.6 tới đây, tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), UBND thành phố Hà Nội sẽ bán đấu giá để thoái vốn 751.800 cổ phần sở hữu tại Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội, tương đương 7,5 tỷ đồng theo mệnh giá, chiếm 37,59% vốn điều lệ của công ty với mức giá khởi điểm 49.800 đồng/cổ phần.

Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội (mã chứng khoán: HAB) được thành lập năm 1981. Năm 2004, Công ty xây dựng và Trang trí nội thất trường học Hà Nội sáp nhập vào Công ty Sách và Thiết bị trường học Hà Nội theo quyết định của UBND TP Hà Nội. Năm 2010 Công ty Sách và Thiết bị trường học Hà Nội chuyển thành Công ty TNHH Một thành viên Sách - Thiết bị và Xây dựng trường học Hà Nội. Năm 2015, Công ty TNHH Một thành viên Sách - Thiết bị và Xây dựng trường học Hà Nội bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng và chuyển đổi mô hình thành Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội. Năm 2018, Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM với mã chứng khoán HAB.

Cổ đông nắm giữ trên 5% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội gồm: UBND TP Hà Nội (nắm giữ 37,59%), Công ty cổ phần Tập đoàn T&T (28,55%), và một cá nhân nắm giữ 31,05% vốn điều lệ.

Hoạt động kinh doanh chính của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị trường học Hà Nội là phát hành sách, kinh doanh sách, thiết bị, đồ dùng học tập, đồ dùng dậy học… Ngoài ra công ty còn hoạt động trong lĩnh vực xây lắp, xây dựng, cải tạo sửa chữa các công trình hạng mục của các trường học. Trong đó doanh thu bán hàng chiếm 98,89% tổng doanh thu, doanh thu xây lắp chiếm 1,11% tổng doanh thu.

Hiện tại công ty quản lý và sử dụng 2 lô đất: 1 lô có diện tích 1.076m2 tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội để làm văn phòng làm việc và cơ sở sản xuất kinh doanh; 1 lô có diện tích 1.649m2 tại quận Ba Đình, Hà Nội làm nhà xưởng, cơ sở sản xuất kinh doanh, tất cả là đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất.

M.Hương