Ưu tiên hỗ trợ hộ nghèo thuộc đối tượng chính sách người có công 

Xem với cỡ chữ
Sáng 12.7, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020 phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị Đề xuất giải pháp giảm nghèo cho hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng cho biết: Chương trình giảm nghèo của Việt Nam đã đi được chặng đường dài với nhiều chương trình, dự án được hỗ trợ trên địa bàn các huyện nghèo, xã nghèo, thôn bản đặc biệt khó khăn. Giai đoạn đầu, chương trình không chỉ hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng về điện, đường, trường, trạm mà còn tập trung ưu tiên nguồn lực hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo cho hộ nghèo, nhằm nâng cao năng lực, tạo việc làm, tăng thu nhập, thoát nghèo bền vững. Với lộ trình rõ ràng, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn trong lĩnh vực giảm nghèo, được nhân dân đồng tình ủng hộ, các nước trên thế giới và các đối tác ghi nhận, đánh giá cao.

Theo báo cáo tổng hợp kết quả giảm nghèo, đến cuối năm 2018, cả nước có trên 16.650 hộ nghèo (thuộc 53/63 tỉnh, thành) có thành viên thuộc đối tượng chính sách người có công. Để giảm nghèo cho các hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng người có công, các đại biểu cho rằng: Các địa phương cần giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước, bảo đảm tất cả người có công được hưởng thụ chế độ đúng quy định. Cục Người có công nghiên cứu, đề xuất các chính sách với các khoản trợ cấp, phụ cấp ưu đãi cho từng đối tượng cụ thể thuộc diện người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc. Bên cạnh đó, hỗ trợ ưu tiên cho hộ nghèo có người có công thông qua các hoạt động đào tạo nghề, giải quyết việc làm, ưu tiên vay vốn; tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa bằng việc huy động sự giúp đỡ của cộng đồng, dân cư nơi cư trú để hỗ trợ cho hộ gia đình người có công có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo; hỗ trợ con em của gia đình người có công khởi nghiệp, lập nghiệp bằng việc tổ chức các lớp đào tạo về khởi nghiệp, tổ chức tham quan mô hình phát triển kinh tế tại các địa phương khác.

Tin và ảnh: Thanh Bình