Vận hành thử nghiệm Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư vào cuối năm 2020 

Xem với cỡ chữ
Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 (Đề án 896) chiều 7.4.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư - tiết kiệm ngân sách

Theo Báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo, thực hiện Kế hoạch triển khai Đề án 896 năm 2019, đến nay, Văn phòng Ban Chỉ đạo 896 và các bộ, ngành, địa phương đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của Đề án theo đúng tiến độ đề ra. Việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã đạt nhiều bước tiến quan trọng, trong đó đã tham mưu đề xuất Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư và nguồn vốn dự án.


Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại cuộc họp

Theo Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo cho biết, Bộ Công an đã rà soát, bố trí nhân lực tại Công an các cấp, nhất là việc bố trí 10.022 Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã tại 3.139 xã, 287 thị trấn để chuẩn bị phục vụ triển khai và vận hành hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, đến hết tháng 3.2020, có 95% tổng số xã trên toàn quốc triển khai xong số Công an chính quy về xã, 61/63 tỉnh đã hoàn thành 100%, chỉ còn Quảng Ngãi, Nghệ An. Đây là việc làm rất quan trọng để triển khai Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, quản lý và làm “sống” các dữ liệu.

Cũng theo Bộ trưởng Tô Lâm, sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng về việc điều tra để lập danh sách người nước ngoài và công dân Việt Nam từ nước ngoài nhập cảnh về nước đang cư trú tại địa phương từ ngày 7 đến 24.3.2020, chỉ trong 48 tiếng đồng hồ, lực lượng Công an đã thống kê, rà soát được ngay, đó chính là nhờ lực lượng ở cơ sở. Nếu không có lực lượng này, không thể thực hiện “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”. Khi hoàn thành cơ bản bước đầu Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, sẽ tạo thuận lợi và tiết kiệm ngân sách cho nhiều chiến dịch tổng điều tra cơ bản khác. Thời gian qua, nhiều cuộc điều tra không chính xác vì không có hạ tầng cơ sở để đối chiếu.

Việc thay thế phương thức quản lý công dân từ thủ công sang điện tử còn nhiều khó khăn, phải thay đổi cả cách làm, tư duy, biện pháp, lực lượng. Do đó, cần sớm sửa đổi các luật, nghị định, thông tư liên quan, đặc biệt là sửa Luật Cư trú, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị.

Tránh lãng phí

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc cho rằng, báo cáo nhắc nhiều cơ sở dữ liệu liên quan đến cá nhân, người dân đang được các bộ, ngành xây dựng. Trong đó, Bộ Công an xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Bộ Tư pháp xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử; Bộ Xây dựng cũng xây dựng hai cơ sở dữ liệu liên quan đến cá nhân; Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đang xây dựng cơ sở dữ liệu của hàng chục triệu học sinh cũng như hàng triệu giáo viên…

“Bức tranh như vậy chúng ta phải cân nhắc để có sự thống nhất vì nhiều thông tin liên quan đến cá nhân sẽ có sự trùng lắp. Nếu bộ, ngành nào cũng xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu như cách chúng ta đang thực hiện thì sẽ trùng lặp, lãng phí lớn. Đề nghị Trưởng Ban chỉ đạo chỉ đạo công tác này, để khi đầu tư hiệu quả, tránh lãng phí”, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc đề nghị.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nhấn mạnh, năm 2020 là năm cuối nhiệm kỳ Chính phủ khóa XIV, cũng là năm cuối thực hiện Đề án 896. Trong khi đó, để thực hiện Đề án thành công, vẫn còn 3 nhiệm vụ, nhóm nhiệm vụ rất quan trọng, gồm: xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; thu thập, cập nhật thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; ban hành văn bản thực thi các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính theo các Nghị quyết của Chính phủ. Do vậy, mỗi thành viên Ban Chỉ đạo phải chủ động hơn, quyết liệt hơn trong thực hiện nhiệm vụ.

Nhấn mạnh, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có vai trò quyết định trong nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về dân cư theo hướng hiện đại, là cơ sở dữ liệu quan trọng trong tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới nền kinh tế số, xã hội số, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an cần khẩn trương thực hiện các bước xây dựng Cơ sở dữ liệu này để đưa vào vận hành thử nghiệm cuối năm 2020, sử dụng, khai thác từ năm 2021, tiếp tục hoàn thiện trong giai đoạn 2022-2025. Bộ Công an phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu công dân phục vụ việc giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công, trước hết là Cổng Dịch vụ công quốc gia, cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh theo quy định.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành bám sát tiến độ xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để hoàn thành việc ban hành các văn bản hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành để thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính quy định trong các Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân thuộc phạm vi, trách nhiệm quản lý của bộ, ngành mình. Riêng Bộ Nội vụ, Bộ phải khẩn trương trình Chính phủ ban hành Nghị quyết đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ trong tháng 4.2020 và ban hành kế hoạch để thực hiện.

Cùng với đó, Phó Thủ tướng yêu cầu, Bộ Công an, Bộ Tư pháp tiếp tục triển khai cấp số định danh cá nhân tại các địa phương theo đúng quy định của Luật Căn cước công dân, Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trong quá trình nhập dữ liệu công dân, Bộ Công an phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp và chính quyền các địa phương để bảo đảm thông tin chính xác; đối với các trường hợp thiếu, sai sót thông tin, hai Bộ chỉ đạo cơ quan, đơn vị có liên quan thông tin cho công dân và phối hợp chặt chẽ với công dân trong đính chính, sửa đổi, bổ sung thông tin còn thiếu hoặc chưa chính xác trước khi cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng lưu ý, Bộ Công an báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất Ủy ban Thường vụ Quốc hội lùi thời hạn khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định của Luật Căn cước công dân cho đến khi hoàn thành xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Các bộ, ngành khi xây dựng các cơ sở dữ liệu liên quan tạo hệ thống thống dữ liệu quốc gia phong phú, nhưng các dữ liệu này phải được kết nối, chia sẻ chung, không để lãng phí, không tích hợp được, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Lê Hùng