Vĩnh Long: Kỳ họp thứ 13 quyết định nhiều nội dung quan trọng 

Xem với cỡ chữ
HĐND tỉnh đã tổ chức Kỳ họp thứ 13 (kỳ bất thường) xem xét và quyết định nhiều nội dung quan trọng.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã tập trung thảo luận thông qua các nghị quyết về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh giai đoạn 2019 - 2021; Đề án điều chỉnh địa giới sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thành lập thị trấn Tân Quới thuộc huyện Bình Tân; Đề án thành lập phường Trường An, phường Tân ngãi, phường Tân Hòa, phường Tân Hội thuộc thành phố Vĩnh Long; Nghị quyết về việc đặt tên đường, tên trường và đổi tên trường trên địa bàn thị xã Bình Minh. HĐND tỉnh cũng xem xét thông qua 8 nghị quyết cụ thể hóa Nghị định của Chính phủ như các Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm B trên địa bàn tỉnh; quyết định chủ trương đầu tư một số dự án, công trình bức xúc phục vụ dân sinh, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

HỮU TÀI