Vĩnh Phúc: Đánh giá thêm trách nhiệm trong bảo vệ, chăm sóc trẻ em 

Xem với cỡ chữ

Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ, chăm sóc trẻ em, các đối tượng bảo trợ xã hội, công tác cai nghiện ma túy và thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, bên cạnh ghi nhận những kết quả đạt được, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đề nghị Sở LĐ, TB và XH đánh giá thêm về trách nhiệm của các cấp, ngành trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, nhất là tình trạng xâm hại trẻ; việc phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị. Đồng thời, tăng cường hơn công tác thanh tra, kiểm tra việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em, đẩy mạnh công tác này trong thời gian tới. Nhiều đại biểu cũng đề nghị ngành LĐ, TB và XH quan tâm phối hợp với các ngành liên quan đầu tư cơ sở vật chất, nguồn nhân lực cho 3 đơn vị là Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh, Trung tâm Công tác xã hội, Trung tâm Nuôi dưỡng và phục hồi chức năng người tâm thần; nghiên cứu chế độ, chính sách đặc thù với các đối tượng yếu thế trên địa bàn tỉnh.

TRANG NGUYỄN