Xuân về từ đêm hôm qua 

Xem với cỡ chữ

Mây dắt theo nhau từng đàn
Xuống chợ cùng em cả núi
Tiếng khèn đêm qua khéo gọi
Khấp khởi mùa xuân đang về

Thác trắng như bờm ngựa phi
Róc rách con đường xuống chợ
Lác đác hoa đào thắp lửa
Mà lòng em cứ râm ran

Xuống chợ cùng em mây ngàn
Lững thững hay là nước đại
Tiếng khèn đêm qua khấp khởi
Dắt em sáng nay mùa xuân

Sao mà cứ níu bàn chân
Sao mà lâng lâng như rượu
Sao mà lòng anh rõ khéo
Gửi cả vào trong tiếng khèn

Tiếng khèn đang dắt tay em
Xuống chợ cả trời mây trắng
Xuống chợ cả rừng hoa thắm
Em mang mùa xuân theo anh

Tiếng khèn xui đừng đi nhanh
Xuống chợ chỉ là cái cớ
Khấp khởi con đường xuống chợ
Xuân về từ đêm hôm qua

Nguyễn Hưng Hải