Yên Bái bế mạc Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ 31  

Xem với cỡ chữ
Sau gần 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, ngày 24.5, Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 31 (mở rộng) đã bế mạc. Hội nghị đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra như: Xem xét, quyết định phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XIX; về phân bổ đại biểu dự Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh; về dự thảo Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm và các báo cáo chuyên đề của Đại hội XIX…

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà phát biểu bế mạc Hội nghị

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh: Quán triệt tinh thần chỉ đạo về công tác cán bộ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, theo đó tiêu chuẩn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh theo đúng tinh thần Nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành Trung ương, các quy định chung của Trung ương và Quy định sô 16 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiêu chuẩn, chức danh cán bộ tỉnh, tỉnh sẽ kiên quyết không đưa vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh những cá nhân có những khuyết điểm, bản lĩnh chính trị không vững vàng, có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, xu nịnh, chạy chọt, quan liêu, tham nhũng, cục bộ, cá nhân, lợi ích nhóm; thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh, thiếu quyết liệt trong hành động, nhất là việc khó, phức tạp, nhạy cảm, không dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, độc đoán, chuyên quyền, để nội bộ mất đoàn kết; kê khai không trung thực, có biểu hiện giàu nhanh…


Các đại biểu tham gia thảo luận tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà chia sẻ: Công tác chuẩn bị cho đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX là công việc vô cùng hệ trọng, đòi hòi sự vào cuộc đồng bộ, chung sức, đồng lòng, đoàn kết, trách nhiệm, tâm huyết, trí tuệ của toàn Đảng bộ mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc. Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, bí thư các đảng bộ trực thuộc phát huy cao độ vai trò, trách nhiệm, năng lực, uy tín của người đứng đầu cấp ủy, quán triệt và chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, bài bản, kỹ lưỡng, chặt chẽ, hiệu quả các nội dung công việc đề ra, quyết tâm chuẩn bị tốt nhất mọi điều kiện để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc nhiệm kỳ 2020 – 2025 và đại hội đảng bộ tỉnh, tạo nền tảng, tạo động lực, khí thế mới trong toàn Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, quyết tâm xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng phát triển.


Toàn cảnh Hội nghị

Trước đó, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thảo luận tại tổ và hội trường bàn một số nội dung về công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở; nhiệm vụ trọng tâm chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025; về tổng kết công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII; phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX và phương án phân bổ đại biểu dự Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh; về dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh và các báo cáo chuyên đề kinh tế - xã hội, xây dựng đảng và hệ thống chính trị. Đồng thời Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng nghiên cứu Nghị quyết số 55 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị.

NHẬT ANH