138.000 bảng Anh hỗ trợ biến đổi khí hậu tại Việt Nam 

Xem với cỡ chữ
Bộ Năng lượng và Biến đổi khí hậu Vương quốc Anh (DECC) sẽ cung cấp khoản viện trợ không hoàn lại trị giá khoảng 138.000 bảng Anh hỗ trợ Bộ Công thương Việt Nam triển khai dự án Calculator 2050.

Mục tiêu của dự án là tạo ra cơ sở khoa học để các bên liên quan cùng thảo luận và đưa ra ý kiến về các phương án lựa chọn phát triển phát thải thấp, sử dụng các kết quả các nghiên cứu và các nhiệm vụ khác nhau đưa vào mô hình để dự báo phát thải nhằm hỗ trợ quá trình ra quyết định của các cơ quan xây dựng chính sách. Calculator 2050 là giải thưởng thu hút và liên kết các nhà làm chính sách và cộng đồng cùng nhau giải quyết các thách thức và giảm phát thải khí nhà kính. 
 
Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp sẽ là đầu mối xây dựng Calculator 2050 phiên bản cho Việt Nam. Dự án này sẽ được thực hiện với sự phối hợp chặt chẽ với các đơn vị khác nhau thuộc các cơ quan bộ, ngành và các bên liên quan nhằm bảo đảm cho ra đời một phiên bản phản ánh các lựa chọn khác nhau. Dự án sẽ xây dựng được một phiên bản mã nguồn mở cho Calculator 2050 của Việt Nam trong năm 2014. 

XP