6 luật có hiệu lực từ ngày 1.12022 

Xem với cỡ chữ
Từ ngày 1.12022, 6 luật thuộc nhiều lĩnh vực có hiệu lực với nhiều điểm mới đáng chú ý.