6 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 6 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm 

Xem với cỡ chữ
Trong 5 tháng đầu năm 2021, có 6 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 6 tỷ USD, chiếm 63,8% kim ngạch xuất khẩu cả nước.