92% doanh nghiệp đã kết nối Internet 

Xem với cỡ chữ

      Theo Bộ Thương mại, tính đến nay, đã có 92% doanh nghiệp kết nối Internet, trong đó có 64% doanh nghiệp dùng Internet nhằm mục đích trao đổi thư điện tử, gần 63% doanh nghiệp có mục đích truyền và nhận dữ liệu, 41% doanh nghiệp với mục đích mua bán hàng hoá và dịch vụ, 40% doanh nghiệp dùng để duy trì và cập nhật website và chỉ có hơn 22% doanh nghiệp dùng Internet như một kênh liên lạc với các cơ quan nhà nước. Bộ Thương mại cũng dự báo, đến năm 2010, cả nước sẽ có khoảng 500.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ và sẽ có khoảng 60% trong số này sử dụng website.

NHẬT TIẾN