Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Hungary Márta Mátrai

Chiều 20.1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Hungary Márta Mátrai đang thăm làm việc tại nước ta.

Thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2022

Với 473/475 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 94,79%, Quốc hội đã thông qua dự thảo Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2022.

Thông qua Nghị quyết về hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn

Sáng 13.11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội đã tiến hành phiên bế mạc, thông qua Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XV với 480/480 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 96,19%.

Thông qua Nghị quyết về quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm

Sáng 13.11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025) với 460/473 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 92,18%.

Thông qua Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa

Tiếp tục chương trình làm việc sáng 13.11, Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa với 414/462 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 82,97%.

Thông qua Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An

Với 430/467 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 86,17%, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Thông qua Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng

Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XV, sáng 13.11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng, với 442/477 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 88,58%

Bổ sung nguồn lực cho phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế - xã hội

Sáng 13.11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2022 với 465/468 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 93,19%.

Ngày 13.11, Quốc hội biểu quyết thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng

Sáng 13.11, Quốc hội tiến hành phiên họp cuối cùng của Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XV.

THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 16 KỲ HỌP THỨ 2, QUỐC HỘI KHÓA XV

Ủy ban Đối ngoại tham dự cuộc họp của Ủy ban Soạn thảo Tuyên bố chung ASEP-11

Chiều 12.11, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Đối ngoại đã tham dự cuộc họp tham vấn của Ủy ban Soạn thảo Tuyên bố chung nhằm trao đổi quan điểm và thống nhất ý kiến về bản dự thảo Tuyên bố chung của Hội nghị Đối tác Nghị viện Á - Âu lần thứ 11 (ASEP-11).