Cần sớm có khung chính sách về thích ứng với Covid - 19

Phát biểu của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bế mạc Tọa đàm tham vấn chuyên gia về kinh tế, xã hội

Chỉ giám sát đối với khu vực công

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Phú Cường, việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 nhằm mục đích nâng cao trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và ý thức chấp hành của các cấp, các ngành, bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Qua giám sát, cần làm rõ trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, cá nhân vi phạm; kiến nghị hình thức xử lý đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương có tăng lên không?

Phát biểu tại phiên họp sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, qua giám sát chuyên đề “việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021", chúng ta phải trả lời được câu hỏi: có giảm được đầu mối, biên chế hay không? Đi liền với đó là chi phí, ngân sách giảm như thế nào? Có nâng cao được hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương hay không? Chỉ số hành chính có được cải thiện hay không? Chỉ số hài lòng của người dân như thế nào?

Đánh giá cho được vì sao chậm ban hành văn bản hướng dẫn thi hành

Cho ý kiến về các nội dung triển khai giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành tại phiên họp sáng nay, 22.9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý, việc ban hành và tổ chức thực thi các văn bản pháp luật hướng dẫn thực hiện Luật Quy hoạch rất chậm, tác động nhiều đến phát triển vì quy hoạch phải đi trước một bước. Do đó, phải đánh giá cho được lý do vì sao chậm.

Xử nghiêm hành vi lợi dụng dịch Covid-19 để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Tiếp tục phiên họp chiều nay, 21.9, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về tình hình giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri; kết quả tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến các cơ quan của Quốc hội và Quốc hội trong tháng 8. 2021.

Sẽ trình Quốc hội quyết định việc tổ chức phiên tòa trực tuyến

Chiều 21.9, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về đề nghị của Tòa án Nhân dân tối cao (TANDTC) về tổ chức phiên toà trực tuyến.

Nghị quyết về điều động nhân sự làm nhiệm vụ Trợ lý Chủ tịch Quốc hội

Làm rõ nội hàm “đặc thù”, “đặc biệt” và “tinh nhuệ” của cảnh sát cơ động

Sáng 21.9, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ Ba, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật Cảnh sát cơ động.

NGHỊ QUYẾT Về việc điều động nhân sự làm nhiệm vụ Trợ lý Chủ tịch Quốc hội

NGHỊ QUYẾT Về việc điều động nhân sự làm nhiệm vụ Trợ lý Chủ tịch Quốc hội

NGHỊ QUYẾT Về việc điều động nhân sự làm nhiệm vụ Trợ lý Chủ tịch Quốc hội