Trao quà Tết của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng gia đình chính sách, hộ nghèo huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên

Sáng 28.1, thừa ủy quyền của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Văn phòng Quốc hội phối hợp với Tỉnh ủy Thái Nguyên đã trao 500 suất quà của Chủ tịch Quốc hội tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

Tiếp tục khẳng định bước tiến quan trọng trong xây dựng một Quốc hội “Chủ động, Trí tuệ, Đoàn kết, Đổi mới và Trách nhiệm”

Phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bế mạc Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV

Họp báo quốc tế công bố kết quả Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XV

*Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm VPQH Bùi Văn Cường chủ trì họp báo

Chủ động, trí tuệ, đoàn kết, đổi mới và trách nhiệm

Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XV, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, sau 16 ngày làm việc khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XV đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Thành công của Kỳ họp lần này tiếp tục khẳng định những bước tiến quan trọng trong việc xây dựng một Quốc hội “Chủ động, Trí tuệ, Đoàn kết, Đổi mới và Trách nhiệm”, một Quốc hội ngày càng dân chủ, công khai, minh bạch, gắn bó mật thiết với cử tri, Nhân dân; đồng thời là hiện thân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XV của Chủ tịch Quốc hội VƯƠNG ĐÌNH HUỆ

Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XV của Chủ tịch Quốc hội VƯƠNG ĐÌNH HUỆ nhấn mạnh, thành công của Kỳ họp lần này tiếp tục khẳng định những bước tiến quan trọng trong việc xây dựng một Quốc hội “Chủ động, Trí tuệ, Đoàn kết, Đổi mới và Trách nhiệm”, một Quốc hội ngày càng dân chủ, công khai, minh bạch, gắn bó mật thiết với cử tri, Nhân dân; đồng thời là hiện thân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khoá XV

Cũng trong phiên bế mạc diễn ra sáng nay, 13.11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XV, với 467/479 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 93,59%.

Thông qua Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thừa Thiên Huế

Với 436/470 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 87,37%, Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2022

Với 473/475 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 94,79%, Quốc hội đã thông qua dự thảo Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2022.

Thông qua Nghị quyết về hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn

Sáng 13.11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội đã tiến hành phiên bế mạc, thông qua Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XV với 480/480 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 96,19%.

Thông qua Nghị quyết về quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm

Sáng 13.11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025) với 460/473 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 92,18%.

Thông qua Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa

Tiếp tục chương trình làm việc sáng 13.11, Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa với 414/462 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 82,97%.