Kịp thời ban hành chính sách hỗ trợ người dân vùng đặc biệt khó khăn

Tiếp tục phiên thảo luận trực tuyến chiều nay, các đại biểu Quốc hội đề nghị cần đánh giá đúng thực trạng những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính sách bảo hiểm y tế và Nghị quyết số 68/2013/QH13 về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân trong bối cảnh chịu nhiều tác động tiêu cực từ dịch bệnh Covid - 19 thời gian qua để kịp thời ban hành các chính sách phù hợp hơn.

Thông qua Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025

Sáng 28.7, với 474/476 đại biểu Quốc hội, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 4 Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao

Tiếp tục phiên làm việc sáng nay, 28.7, Quốc hội đã phê chuẩn việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao với 472/476 đại biểu Quốc hội tán thành (chiếm tỷ lệ 94,59% tổng số đại biểu Quốc hội).

Chính phủ mới có 4 Phó Thủ tướng Chính phủ và 18 Bộ trưởng

Sáng 28.7, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội  đã thông qua Nghị quyết về cơ cấu thành viên Chính phủ với 479 đại biểu Quốc hội tán thành (chiếm tỷ lệ 95,99% tổng số đại biểu Quốc hội).

Sáng 28.7, Quốc hội nghe báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ

Hôm nay, Quốc hội họp phiên bế mạc

Hôm nay, 28.7, Quốc hội họp phiên bế mạc. Phiên bế mạc sẽ được truyền hình, phát thanh trực tiếp.