Rà soát để kết quả giải quyết sát thực tế

Mặc dù UBND tỉnh Lâm Đồng đã tiếp thu, xem xét và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, có phương án giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng trọng tâm, tuy nhiên qua giám sát, có những nội dung đã được báo cáo giải quyết nhưng trên thực tế vẫn trong tình trạng đã và đang giải quyết. Vì vậy, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh cùng với tập trung chỉ đạo đẩy nhanh việc giải quyết, cần chỉ đạo rà soát kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri cho sát thực tế để tiếp tục chỉ đạo giải quyết, quá trình giải quyết phải đề ra lộ trình thực hiện cụ thể.