Báo Đại biểu Nhân dân nhận giải thưởng báo chí về khoa học và công nghệ

Chiều 22.10, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN), Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và phát triển truyền thông KHCN Trần Quang Tuấn đã trao Giải phụ Giải báo chí về KHCN năm 2020 cho phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân.

4 triệu USD bảo tồn cảnh quan lưu vực sông Đồng Nai

Sắp thu hồi 45 sản phẩm nước tương có hàm lượng 3-MCPD cao

Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu các Sở Y tế thu hồi và tiêu hủy thêm 45 sản phẩm nước tương được phát hiện có hàm lượng 3- MCPD cao. Đó là các sản phẩm: nước tương Sao Nam, Thanh Đạm, nước nêm gia vị hiệu Lá Bồ Đề, xì dầu của cơ sở Kim Trang, xì dầu của cơ sở Thượng Hải, nước tương Gà trống vàng của công ty Trung Thành, Búp Sen của cơ sở Minh Duy, nước chấm của cơ sở Phúc Hải, nước tương hiệu Chim én, tàu vị yểu Thịnh Phát, nước tương đậu nành hiệu Dinh cơ... QC

Sẽ công bố và xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành thông tư hướng dẫn phân loại và quyết định danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường cần phải xử lý. Theo đó, việc phân loại, xử lý cơ sở gây ô nhiễm sẽ được tiến hành định kỳ và công bố hàng năm vào ngày 31.3. Sở Tài nguyên và Môi trường các địa phương lập danh sách và đề xuất biện pháp xử lý các cơ sở gây ô nhiễm trên địa bàn, báo cáo các UBND cùng cấp, Bộ Tài nguyên và Môi trường và gửi danh sách cho các Bộ, ngành liên quan. DL

Ứng dụng công nghệ thông tin tại khu vực nông thôn

Bộ Bưu chính - Viễn thông đã ký kết với Hội Nông dân Việt Nam chương trình phối hợp đưa công nghệ thông tin phục vụ nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2007-2013. Theo đó, hai cơ quan sẽ phối hợp để nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân về vị trí và vai trò của công nghệ thông tin trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bộ Bưu chính - Viễn thông sẽ tăng đầu tư về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng hiệu quả hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ cho khu vực nông thôn. TP

Xử lý triệt để nguồn lợn bệnh

Hơn 140.000ha lúa bị nhiễm rầy nâu

Chỉ còn 6 tỉnh có dịch cúm gia cầm

Sản xuất bộ sinh phẩm phát hiện nhanh vi sinh vật gây bệnh

Thiết kế thành công hệ thống cảnh báo môi trường

FHI giúp Việt Nam phòng chống HIV