Phát triển công nghiệp điện ảnh, đáp ứng nhu cầu công chúng

Tại Phiên họp toàn thể lần thứ 2 của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục sáng 24.9, các thành viên Ủy ban tán thành với sự cần thiết sửa đổi toàn diện Luật Điện ảnh, nhưng vẫn còn một số vấn đề có ý kiến khác nhau. Tựu chung, các đại biểu mong muốn các quy định phải cụ thể, chặt chẽ và khả thi, mục tiêu cuối cùng là phát triển ngành công nghiệp điện ảnh Việt Nam, có những bộ phim chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của công chúng.

Hiểu biết đầy đủ, sử dụng hợp lý

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang lấy ý kiến cho dự thảo Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030, trong đó đặt ra những chỉ tiêu và nhiệm vụ cụ thể về bảo tồn, tu bổ, tôn tạo di sản văn hóa. Theo PGS.TS. BÙI HOÀI SƠN, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục để đạt được các mục tiêu này phải bắt đầu từ nhận thức của các cấp, ngành và địa phương về tầm quan trọng của di sản đối với sự phát triển đất nước. Từ nhận thức đúng đắn, chúng ta mới có kế hoạch phù hợp để huy động các nguồn lực bảo vệ, phát huy giá trị di sản.

Vu Lan nhớ mẹ

Vu Lan năm nay, nếu có thể lên chùa, thì tôi cũng sẽ không đành lòng cài hoa hồng lên ngực, vì thương những người áo phải cài hoa trắng...

Thiền đạo của Ozu

Phim của Ozu không hề mang tính bi quan về nhân thế, nếu không nói ngược lại là luôn mang đến những cảm giác được che chở và chữa lành về mặt thân tâm. Và cái tình, đặc biệt là tình thân của gia đình mà ông để lại sau mỗi bộ phim luôn thấm đẫm hương vị nhân sinh...

Chờ thu

Nỗi tuyệt vọng của "Nhẫn thạch"

Tuyệt vọng không phải vì nỗi đau đớn của tiếng nói ấy, không vì tiếng nói ấy đã bị câm lặng từ xưa đến ngày hôm nay, không phải vì cái chết của tiếng nói ấy. Mà vì tiếng nói ấy vô nghĩa.

Xây dựng thành phố Huế trở thành Kinh đô áo dài

Nhằm bảo tồn, phát huy hiệu quả giá trị di sản áo dài tiến tới xây dựng hồ sơ đệ trình Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) công nhận là di sản văn hóa phi vật thể nhân loại, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa phê duyệt Đề cương đề án “Huế - Kinh đô áo dài”.

Gặp lại những viên ngọc văn chương

Kể từ lần trao giải đầu tiên vào năm 1901 đến nay, giải Nobel Văn học đã tôn vinh hơn 100 tác giả trên khắp thế giới cùng nhiều kiệt tác trong kho tàng văn chương nhân loại. Sau 120 năm giải thưởng được trao lần đầu, Công ty Cổ phần Văn hóa Đông A khởi động Tủ sách Trăm năm Nobel, đưa tới bạn đọc yêu văn chương và nhà sưu tầm sách Việt Nam tác phẩm tiêu biểu của các tác giả đoạt giải thưởng cao quý này.

Ưu tiên bảo vệ di sản

Từ ngày 1.8, tàu du lịch cỡ lớn không được phép đi vào trung tâm Venice. Quyết định kịp thời này của Chính phủ Italy đã giúp Venice không bị UNESCO đưa vào danh sách Di sản thế giới trong tình trạng nguy hiểm, nhưng về lâu dài, cần xác định lộ trình phát triển bền vững để bảo tồn hệ sinh thái và di sản của thành phố.

Đọc sách: Who? Mahatma Gandhi - Chuyện kể về danh nhân thế giới

Mahatma Gandhi (1869 - 1948) được người Ấn Độ tôn là bậc đại thánh. Mahatma có nghĩa là “linh hồn vĩ đại” hay là “đại thánh”, chữ này được đại thi hào Ấn Độ Tagore dùng để gọi Gandhi.

Thắng lợi của ý chí và niềm tin

Tháng 2.1942, khi viết “Lịch sử nước ta”, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã nhận định: “Năm 1945, nước Việt Nam độc lập”. Lời tiên đoán đó của Người xuất phát từ niềm tin, trên cơ sở phân tích biện chứng khả năng phát triển tình hình trong nước, sức mạnh to lớn mà phong trào đấu tranh cách mạng của quần chúng tạo ra cùng sự chuyển hóa thế, lực của phe Đồng Minh với trục phát xít dẫn đến thay đổi cục diện tình hình thế giới. Mùa Thu năm 1945, lời tiên đoán của Người trở thành hiện thực.