Bảo đảm an toàn quỹ và phát triển đối tượng tham gia

Phát biểu ý kiến tại điểm cầu Nhà Quốc hội, ĐBQH Nguyễn Hải Anh (Đồng Tháp) khẳng định, BHXH và BHYT là hai chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội. Việc bảo đảm an toàn và tăng trưởng bền vững Quỹ thời gian qua được Chính phủ và nhất là ngành bảo hiểm xã hội được quan tâm, đặc biệt sự nỗ lực, cố gắng đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Tình trạng nợ, chậm đóng bảo hiểm còn cao

Đại biểu Đinh Công Sỹ cho rằng, tình trạng chậm đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội còn cao, trong đó có cả khu vực nhà nước dù nhìn tổng thể năm 2020, bảo hiểm xã hội tiếp tục gia tăng, Chính phủ cũng đã kịp thời chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan bảo hiểm xã hội có các giải pháp khá cụ thể để khắc phục tình trạng chậm, nợ đóng. Kết quả chưa được như mong đợi nhưng rất tiếc trong báo cáo chưa phân tích sâu và chỉ ra được nguyên nhân của việc này.

Dư địa phát triển bảo hiểm xã hội còn rất lớn

Theo ĐBQH Lò Thị Luyến, số liệu của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, đến hết năm 2020, còn khoảng 66,5% số người trong độ tuổi lao động chưa tham gia bảo hiểm xã hội. Như vậy, dư địa để phát triển quỹ bảo hiểm xã hội còn rất lớn. Để đạt được mục tiêu của Nghị quyết số 28-NQ/TW, cần sự nỗ lực cố gắng rất lớn của cả hệ thống chính trị.

Chi phí quản lý phải gắn với kết quả phát triển đối tượng và hiệu quả sinh lời của Quỹ bảo hiểm xã hội

Tại điểm cầu Nhà Quốc hội, phát biểu ý kiến, ĐBQH Nguyễn Trường Giang đánh giá cao việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định đưa báo cáo về thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng Quỹ Bảo hiểm xã hội để Quốc hội thảo luận, cho thấy tầm quan trọng việc thực hiện quản lý chính sách này.

Khắc phục những bất cập trong thanh toán khám, chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế

Tham gia phiên thảo luận trực tuyến về tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội năm 2020, từ điểm cầu trực tuyến tỉnh Ninh Thuận, ĐBQH Chamaléa Thị Thủy đã có 3 ý kiến về nội dung này.

Kịp thời ban hành chính sách hỗ trợ người dân vùng đặc biệt khó khăn

Tiếp tục phiên thảo luận trực tuyến chiều nay, các đại biểu Quốc hội đề nghị cần đánh giá đúng thực trạng những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính sách bảo hiểm y tế và Nghị quyết số 68/2013/QH13 về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân trong bối cảnh chịu nhiều tác động tiêu cực từ dịch bệnh Covid - 19 thời gian qua để kịp thời ban hành các chính sách phù hợp hơn.

Tăng sức hấp dẫn và tính liên kết giữa các chế độ bảo hiểm

Hiện nay, số người tham gia bảo hiểm xã hội là gần 16,2 triệu người, chiếm khoảng 33,5% lực lượng lao động trong độ tuổi, hoàn thành chỉ tiêu được Chính phủ giao năm 2020. Đặc biệt, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có sự tăng vượt bậc, đạt 1,1 triệu người, gấp hơn 2 lần so với năm 2019. Đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn cho rằng, kết quả này thể hiện sự nỗ lực, cố gắng rất lớn của ngành trong bối cảnh dịch bệnh Covid -19 tác động tiêu cực đến tình hình kinh tế - xã hội năm 2020, ảnh hưởng đến công tác phát triển đối tượng tham gia.

Số người dân tộc thiểu số không có điều kiện tiếp cận BHYT là rất lớn

Trong những năm qua Đảng, Nhà nước ta đã quan tâm, nỗ lực ban hành nhiều chính sách dành cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, đặc biệt là các chính sách về y tế, giáo dục, theo đại biểu Đoàn Thị Lê An, những chính sách này có ý nghĩa rất lớn đối với người dân về đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế.

Điều chỉnh chính sách linh hoạt, cắt giảm tối đa chi phí quản lý

Chiều 27.10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XV, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội thảo luận trực tuyến về tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội năm 2020; việc quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm y tế năm 2020 và thực hiện Nghị quyết số 68/2013/QH13 về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân trong 2 năm 2019-2020.

Khắc phục tồn tại, hạn chế để chính sách BHXH, BHYT ngày càng hoàn thiện

Xem xét kéo dài thời gian thực hiện chính sách bảo hiểm y tế cho các đối tượng khó khăn

Góp ý vào tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội; Quỹ bảo hiểm y tế năm 2020 tại phiên thảo luận trực tuyến chiều 27.10, tại điểm cầu tỉnh Hoà Bình, đại biểu Đặng Bích Ngọc đề nghị Chính phủ cần có phân tích, đánh giá và ban hành chế tài nghiêm khắc để triển khai thực hiện tốt hơn việc đóng bảo hiểm xã hội trong giai đoạn hiện nay. Cùng với đó, khi xây dựng chính sách BHYT, nên quy định theo đối tượng hưởng và không nên quy định theo vùng, khu vực, sẽ thiệt thòi cho những đối tượng nghèo.