Đoàn kết, trách nhiệm và ý chí quyết tâm cao

Đó là nhận định của ĐBQH TRỊNH XUÂN AN (Đồng Nai) khi đánh giá về kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV. Là kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ, những quyết sách, chủ trương của Quốc hội tại kỳ họp thể hiện khí thế của Hội nghị Diên Hồng năm xưa, khẳng định sự đoàn kết, quyết tâm rất cao để chủ động linh hoạt, ứng phó với đại dịch Covid - 19.

Cần phương án lâu dài “chung sống” với Covid-19

Chiều 22.7, thảo luận tại Tổ về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) 6 tháng cuối năm 2021, kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025, các đại biểu Quốc hội đề nghị, Chính phủ cần có phương án, giải pháp lâu dài để chung sống với Covid-19; đồng thời, coi đầu tư công là trong những giải pháp quan trọng để đạt được mục tiêu tăng trưởng thời gian tới.

Vốn huy động trong dân cư vẫn cao

Chiều 23.7, thảo luận tại tổ về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững; xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, đại biểu Võ Thị Minh Sinh (Nghệ An) cho rằng: vì tập trung ở các địa bàn khó khăn nên vốn đóng góp huy động từ cộng đồng dân cư còn khá cao.

Ưu tiên phân bổ nguồn lực giúp các xã khó khăn về đích nông thôn mới

Trong phiên thảo luận tại tổ chiều 23.7, cùng với các ĐBQH tỉnh Đắk Nông, Bắc Gang, Ninh Thuận, Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đã tập trung đóng góp nhiều ý kiến vào chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025. Nhất là chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM).

Ban hành tiêu chuẩn khung để địa phương thực hiện

Thảo luận tại phiên họp tổ chiều nay của Quốc hội về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chỉ rõ, trong giai đoạn 2021-2025, việc thực hiện chương trình có sự khác biệt theo hướng, vừa tiếp tục phấn đấu thực hiện xây dựng nông thôn mới ở những nơi chưa đạt vừa phấn đấu ở những nơi đã đạt nông thôn mới thì làm tốt hơn, nâng cao hơn tiêu chuẩn để xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Cần ban hành tiêu chuẩn khung và tùy theo điều kiện địa phương để cụ thể hóa các tiêu chí cho phù hợp, phấn đấu thực hiện cao hơn.

THÔNG CÁO BÁO CHÍ SỐ 04 KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV

Kiên quyết cắt giảm chi thường xuyên để chi cho đầu tư phát triển.

Cho ý kiến tại phiên thảo luận tại tổ về kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia và kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025 sáng 23.7, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị 5 năm tới cần đổi mới mạnh mẽ tài chính các đơn vị sự nghiệp, giảm biên chế, nâng cao hiệu quả, thúc đẩy đầu tư, kiên quyết cắt giảm chi thường xuyên để chi cho đầu tư phát triển.

Tránh trùng lặp, bỏ sót về phạm vi, đối tượng

Chiều 23.7, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội làm việc tại Hội trường, nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Tiếp đó, Quốc hội tiến hành thảo luận tại Tổ về hai nội dung này.

Tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 18 bộ, 4 cơ quan ngang bộ

Sáng 23.7, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Nhất, với tổng số 470/470 số phiếu tán thành, đạt tỷ lệ 94,19% tổng số đại biểu, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

Quốc hội thông qua Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng 23.7, tại Nhà Quốc hội, Quốc hội làm việc tại hội trường để nghe Báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026; Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026; Dự thảo Nghị quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

Hôm nay, Quốc hội quyết định cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026

Theo chương trình làm việc của Kỳ họp thứ nhất, sáng nay (23.7), Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn về cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 – 2026.