Đoàn kết, trách nhiệm và ý chí quyết tâm cao

Đó là nhận định của ĐBQH TRỊNH XUÂN AN (Đồng Nai) khi đánh giá về kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV. Là kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ, những quyết sách, chủ trương của Quốc hội tại kỳ họp thể hiện khí thế của Hội nghị Diên Hồng năm xưa, khẳng định sự đoàn kết, quyết tâm rất cao để chủ động linh hoạt, ứng phó với đại dịch Covid - 19.

Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đáp ứng kỳ vọng, niềm tin yêu của cử tri, Nhân dân cả nước

Tiếp tục Phiên khai mạc sáng nay, Quốc hội nghe Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khóa XIV, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn trình bày Báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động của Quốc hội trong giai đoạn mới

Đây là nhấn mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong bài phát biểu tại Phiên khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV sáng nay, 20.7.

Quyết sách đúng đắn, hợp lòng dân, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Phát biểu của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Khóa XIV Vương Đình Huệ khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV

Kỳ họp thứ Nhất Quốc hội Khóa XV khai mạc ngày 20.7.2021 - bế mạc ngày 31.7.2021

Ngày mai (20.7), Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc trọng thể tại Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Kỳ họp sẽ bế mạc vào ngày 31.7, rút ngắn 5 ngày làm việc so với dự kiến, đồng thời làm việc không nghỉ ngày thứ 7.