Đoàn kết, trách nhiệm và ý chí quyết tâm cao

Đó là nhận định của ĐBQH TRỊNH XUÂN AN (Đồng Nai) khi đánh giá về kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV. Là kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ, những quyết sách, chủ trương của Quốc hội tại kỳ họp thể hiện khí thế của Hội nghị Diên Hồng năm xưa, khẳng định sự đoàn kết, quyết tâm rất cao để chủ động linh hoạt, ứng phó với đại dịch Covid - 19.

Sự khởi đầu tốt đẹp cho nhiệm kỳ mới

Phát biểu bế mạc tại Kỳ họp thứ Nhất, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, thành công của Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV là sự khởi đầu tốt đẹp cho nhiệm kỳ mới. Đáng lưu ý, việc Quốc hội điều chỉnh chương trình, thảo luận và bổ sung vào Nghị quyết chung của kỳ họp những biện pháp cấp bách chỉ áp dụng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 đã cho thấy, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đại biểu Quốc hội, Chính phủ đã lắng nghe hơi thở của cuộc sống, bám sát yêu cầu thực tiễn, hành động nhanh nhạy, kịp thời, chia sẻ, sát cánh, đồng hành cùng cả hệ thống chính trị và các cơ quan hữu quan vì mục tiêu trước hết và trên hết là chăm sóc và bảo vệ sức khỏe, sự an toàn của Nhân dân.

Thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV

Chiều 28.7, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV đã họp phiên bế mạc. Phiên bế mạc được truyền hình và phát thanh trực tiếp.

Công bố 5 Nghị quyết của Quốc hội

Thực hiện quy định tại khoản 2, Điều 80 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa có văn bản số 59/TTKQH-TT về việc công bố các Nghị quyết của Quốc hội.

Thông qua Nghị quyết bổ nhiệm 4 Phó Thủ tướng, 18 Bộ trưởng và 4 thành viên khác của Chính phủ

Chiều 27.7, với tỷ lệ 479/479 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 95,99% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bộ máy Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026

Chiều 28.7, Quốc hội biểu quyết thông qua các nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên Chính phủ. Như vậy, công tác kiện toàn bộ máy Chính phủ nhiệm kỳ Khóa XV đã được hoàn tất với 27 thành viên Chính phủ, gồm Thủ tướng, 4 Phó thủ tướng và 22 bộ trưởng, trưởng ngành.

Tập trung thời gian, nguồn lực và công sức để kiểm soát cho bằng được dịch bệnh Covid-19

Phát biểu của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bế mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV

Phê chuẩn kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công giai đoạn 2021 - 2025

Tiếp tục chương trình làm việc sáng 28.7, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn Kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 với 479 đại biểu Quốc hội tán thành (chiếm 95,99% tổng số đại biểu Quốc hội).

Phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững 2021 - 2025

Sáng 28.7, với 474/ 477 đại biểu Quốc hội tán thành (chiếm tỷ lệ 95,59% tổng số đại biểu Quốc hội) Quốc hội đã phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững 2021 - 2025. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành nội dung làm việc.

Phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới 2021-2025

Sáng 28.7, với 476/478 đại biểu Quốc hội tán thành (chiếm tỷ lệ 95,39% tổng số đại biểu Quốc hội), Quốc hội đã phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới 2021-2025. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung làm việc.

Thông qua Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025

Sáng 28.7, với 474/476 đại biểu Quốc hội, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.