Bước tiến quan trọng

Sáng qua, Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XV đã bế mạc, hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, rất hệ trọng sau 16 ngày rưỡi - thời gian ngắn kỷ lục so với thông lệ khoảng gần một tháng của các kỳ họp cuối năm của Quốc hội nhiều nhiệm kỳ gần đây.

Đưa công tác khen thưởng đi vào thực chất

Thảo luận trực tuyến về dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi), nhiều đại biểu Quốc hội nêu rõ, việc bổ sung nguyên tắc “thành tích đến đâu khen thưởng đến đó” là cần thiết song vẫn chưa khắc phục được hoàn toàn tình trạng phải cộng dồn thành tích liên tục qua các năm như luật hiện hành. Do đó, cần nghiên cứu, rà soát các quy định về tiêu chuẩn khen thưởng này để hạn chế tối đa tình trạng cộng dồn thành tích, "nuôi" khen thưởng nhằm đưa công tác khen thưởng đi vào thực chất.

Bảo đảm công bằng trong khen thưởng

ĐBQH Tạ Thị Yên (Điện Biên)

ĐBQH Nguyễn Thị Minh Trang (Vĩnh Long): Khắc phục triệt để tình trạng hình thức trong thi đua, khen thưởng

Tham gia góp ý vào Dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi), Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Minh Trang đề nghị, cơ quan soạn thảo quy định cụ thể hơn một số nguyên tắc trong Dự thảo và soi chiếu với các Luật hiện hành để tránh chồng chéo, mâu thuẫn, dễ thực hiện trong thực tiễn. Đồng thời, bảo đảm được nguyên tắc cấp nào khen thì cấp đó thưởng để từng cấp, từng ngành chủ động xây dựng quỹ khen thưởng, để khen đi đôi với thưởng. Từ đó khuyến khích, cổ vũ, động viên cá nhân, tập thể hăng hái thi đua, lao động, công tác, sản xuất, kinh doanh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Phát biểu kết luận phiên thảo luận của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Kết thúc phiên thảo luận về dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi), Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị, trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, Ban soạn thảo và cơ quan thẩm tra tiếp tục phối hợp chặt chẽ hoàn thiện hồ sơ để trình tại kỳ họp thứ Ba, Quốc hội khóa XV, với yêu cầu sửa đổi Luật Điện ảnh phải tạo ra hành lang pháp lý và chính sách đột phá, có tầm nhìn dài hạn để phát triển điện ảnh Việt Nam.

ĐBQH Dương Khắc Mai (Đắk Nông): Nhà nước có chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng hệ thống rạp chiếu phim

Cho ý kiến về dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi), ĐBQH Dương Khắc Mai, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông cho rằng, do sự phát triển của mạng Internet, kỹ thuật số, việc phát tán phim nhanh và rộng trên toàn thế giới, giới trẻ dễ dàng tìm kiếm và theo được phim mới; đặc biệt là nạn quay lén phim mới phát hành trong rạp chiếu phim để đăng tải lên các trang phim mạng dẫn đến tình trạng giảm doanh thu phòng vé, nhiều rạp chiếu phim bị xóa sổ, giảm số lượng các nhà bình luận phim chính thống, khả năng mất đi một “văn hóa xem phim cộng đồng” rất lớn.

ĐBQH Nguyễn Thị Minh Trang (Vĩnh Long): Tạo “cơ chế thị trường điện ảnh” thông thoáng, lành mạnh, công khai, minh bạch

Đóng góp ý kiến hoàn thiện Dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi), Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Minh Trang cho rằng: Việc điều chỉnh, bổ sung một số quy định so với Luật hiện hành là bước hợp lý nhằm kịp thời thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về văn hóa nói chung và điện ảnh nói riêng, đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Qua đó, đáp ứng yêu cầu phát triển văn hóa nghệ thuật trong tình hình mới và thực hiện hiệu quả các cam kết trong điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên.

ĐBQH Trịnh Thị Tú Anh (Lâm Đồng): Tài trợ cho hoạt động điện ảnh, cần chú trọng đến đối tượng hưởng thụ

Chiều 28.10, tham gia ý kiến về Dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi) tại điểm cầu Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng, ĐBQH Trịnh Thị Tú Anh cho rằng, tham khảo kinh nghiệm của Hàn Quốc, một nơi rất thành công trong việc phát triển công nghiệp điện ảnh, đưa hình ảnh đất nước, con người Hàn Quốc đến khắp nơi trên thế giới cho thấy, thay đổi cơ bản nhất trong chính sách tài chính của chính phủ là sự chuyển hướng tài trợ, từ tài trợ cho bên cung sang tài trợ cho bên cầu. Đại biểu đề nghị nghiên cứu chính sách tài trợ cho cho hoạt động điện ảnh, trong đó chú trọng đến đối tượng hưởng thụ.

Đánh giá tính khả thi và hiệu quả của Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh

Chiều 28.10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Hai, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi).

ĐBQH Dương Văn Phước (Quảng Nam): Lực lượng Thanh niên xung phong cần được ghi nhận, tôn vinh xứng đáng

Phát biểu thảo luận trực tuyến về dự án Luật Thi đua - khen thưởng (sửa đổi) sáng 28.10, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam Dương Văn Phước nhấn mạnh: “Việc tặng thưởng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang” cho những người đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ, xây dựng Tổ quốc là rất xứng đáng. Lực lượng Thanh niên xung phong cần được ghi nhận, tôn vinh xứng đáng”.

Có cơ chế thu hút các nhà sản xuất phim đến Việt Nam

Chiều 28.10, Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi). ĐBQH Trần Thị Vân, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Ninh đề nghị chính sách ưu đãi về sản xuất phim trong nước cũng như chính sách về thu hút tổ chức nước ngoài sử dụng dịch vụ sản xuất phim tại Việt Nam phải tạo được đột phá.