Đoàn kết, trách nhiệm và ý chí quyết tâm cao

Đó là nhận định của ĐBQH TRỊNH XUÂN AN (Đồng Nai) khi đánh giá về kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV. Là kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ, những quyết sách, chủ trương của Quốc hội tại kỳ họp thể hiện khí thế của Hội nghị Diên Hồng năm xưa, khẳng định sự đoàn kết, quyết tâm rất cao để chủ động linh hoạt, ứng phó với đại dịch Covid - 19.

Chính phủ bố trí vốn làm tuyến đường tốc độ cao đi Hà Giang

Chiều nay 27.7, góp ý tại hội trường về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Phó trưởng Đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang Ma Thị Thúy đề nghị Chính phủ bố trí vốn làm tuyến đường tốc độ cao đi Hà Giang.

Trung ương nên quy định cứng một số tiêu chí để áp dụng toàn quốc

Đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ trong việc chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới trong 10 năm qua, chương trình đã đạt được những thành tựu, kết quả to lớn, toàn diện và mang dấu ấn lịch sử. Song, theo Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị Hà Sĩ Đồng trong giai đoạn 2021-2025, Trung ương nên quy định cứng về một số tiêu chí, đồng thời giao cho cấp tỉnh quy định phù hợp với đặc thù của từng địa phương, khu vực. Cụ thể:

Thông qua 4 Nghị quyết

Chiều 27.7, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã lần lượt thông qua các Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Nghị quyết Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021” và Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành”; Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021.

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm

Chiều 27.7, với sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội làm việc tại hội trường, thảo luận về Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Chính sách phải phù hợp với từng vùng miền

Đánh giá cao nỗ lực của chính phủ, các cơ quan hữu quan trong thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới trong 10 năm qua, đại biểu Trần Thị Thanh Hương (An Giang) đề nghị, trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở giai đoạn 2021-2025 phải gắn với đặc thù của từng khu vực, địa phương. Đặc biệt là quan tâm chính sách phù hợp với từng vùng miền, tránh dàn trải nguồn lực.

Rà soát tránh bỏ sót, trùng lắp chương trình

Để tổ chức tốt 3 chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, đại biểu Quốc hội Lý Thị Lan (Hà Giang ) đề xuất, cần rà soát các nội dung nhằm tránh bỏ sót hoặc trùng lắp các chương trình. Các địa phương cần đánh giá lại những xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới để có giải pháp đề xuất hỗ trợ cho các đối tượng thực sự thoát nghèo bền vững. Bố trí nguồn ngân sách ngay từ đầu, ưu tiên nguồn lực để phát triển sinh kế cho người dân đảm bảo phát triển lâu dài.

Giải quyết những vấn đề bức thiết đời sống của nhân dân

Để Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 đạt hiệu quả, đại biểu Quốc hội Âu Thị Mai (Tuyên Quang) đề nghị, Chính phủ, các cấp, ngành cần có giải pháp căn cơ, tập trung giải quyết những vấn đề bức thiết đời sống của nhân dân như: Thiếu đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt của đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, cận nghèo các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn

Thực sự chất lượng và bền vững

Theo các đại biểu Quốc hội, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 phải khắc phục cho được những vấn đề đặt ra trong giai đoạn trước để nông thôn mới phải thật sự chất lượng và bền vững, là nơi đáng sống.

Đề nghị bố trí vốn đầu tư phát triển các trường nghề

Chính phủ cần rà soát bố trí vốn đầu tư cho phát triển các trường nghề chất lượng cao và kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 – 2025. Đồng thời các địa phương, các ngành cần dự báo nhu cầu lao động có tay nghề gắn với chương trình phát triển kinh tế xã hội làm căn cứ cho việc đào tạo nghề phù hợp. Đây là một trong những yếu tố quan trọng để phát triển bền vững, đa chiều và giảm nghèo bền vững, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thu Dung (Thái Bình) để cập tại phiên thảo luận hội trường sáng 27/7.

Khơi dậy khát vọng, tạo động lực thoát nghèo

Thảo luận tại hội trường sáng nay, các đại biểu Quốc hội cho rằng, cần thay đổi tư duy tiếp cận của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, đó là chuyển hộ nghèo từ đối tượng sang chủ thể, quan tâm hỗ trợ kinh tế hộ, nhóm hộ coi đây là giải pháp đòn bẩy trong công tác giảm nghèo. Việc giảm cho không, tăng cho vay ưu đãi là thiết yếu, Nhà nước chỉ hỗ trợ chính sách, nguồn lực và hướng dẫn, bản thân hộ nghèo phải cố gắng vươn lên thoát nghèo. Quan trọng là các chính sách giảm nghèo phải khơi dậy khát vọng, tạo động lực thoát nghèo.