“Bối cảnh đặc biệt cần những quyết đáp đặc biệt - đó là tinh thần của Quốc hội trong năm 2021”

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã nhấn mạnh như vậy tại cuộc gặp mặt, chúc Tết Lãnh đạo Quốc hội, đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Quốc hội và khen thưởng đột xuất tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, phục vụ Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc hội Khoá XV diễn ra chiều nay, 27.1, tại Nhà Quốc hội.
Báo Đại biểu Nhân dân được tặng Bằng khen ghi nhận thành tích xuất sắc phục vụ Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc hội Khoá XV

Giám sát phải có bản lĩnh, dám nói thẳng, nói thật

Kết luận Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện Chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng nay, 4.11, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh yêu cầu với từng thành viên các Đoàn giám sát phải có bản lĩnh, dám nói thẳng, nói thật. Qua giám sát phải phát huy được những mô hình tốt, cách làm hay, gương người tốt, việc tốt để nhân rộng, chứ không phải chỉ tìm khuyết điểm, sai phạm. “Phải đánh giá cân bằng, khách quan để tiếp tục hoàn thiện thể chế, hệ thống pháp luật, tiếp tục đẩy mạnh khâu tổ chức thực hiện để mọi việc tốt hơn, góp phần cho phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng đất nước. Đó mới là mục tiêu cao nhất của giám sát”, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu.

Phải tạo được chuyển biến căn bản sau giám sát

Phát biểu khai mạc Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022 đang diễn ra sáng nay, 4.11, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh yêu cầu phải làm đến nơi, đến chốn, có bằng chứng cụ thể, có đánh giá sát đúng với từng lĩnh vực, đưa ra kiến nghị, đề xuất sắc sảo và cũng phải theo dõi cả việc tổ chức thực hiện các kiến nghị, kết luận giám sát; xác định được trách nhiệm giải trình của các tổ chức, các cấp, ngành, các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan, nhất là trách nhiệm người đứng đầu trong từng ngành, lĩnh vực. Nếu phát hiện dấu hiệu sai phạm sẽ chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để nâng cao hiệu quả giám sát của Quốc hội, cụ thể hóa trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân.

Làm rõ hơn vai trò của Quốc hội trong bảo vệ Hiến pháp

Chiều 3.11, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì phiên họp thứ ba của Ban Chỉ đạo của Đảng đoàn Quốc hội thực hiện 4 chuyên đề được phân công thuộc Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”.

Kết luận Hội nghị triển khai Kết luận của Bộ Chính trị về định hướng Chương trình Xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội Khoá XV của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Luật pháp phải phản ánh được thực tế cuộc sống, kiến tạo sự phát triển

Phát biểu bế mạc Hội nghị trực tuyến toàn quốc sáng nay, 3.11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, việc triển khai thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV là nhiệm vụ chính trị trọng tâm không chỉ của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và đại biểu Quốc hội trong nhiệm kỳ này mà còn là trách nhiệm, nhiệm vụ quan trọng cần ưu tiên hàng đầu của tất cả các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương. Đây cũng là lần đầu tiên, Bộ Chính trị có kết luận cho định hướng xây dựng pháp luật cho cả một nhiệm kỳ, là định hướng hết sức quan trọng để Quốc hội và các cơ quan chủ động hơn, vào cuộc từ sớm, từ xa, phối hợp chặt chẽ bảo đảm tiến độ, chất lượng xây dựng pháp luật.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ chủ trì Hội nghị toàn quốc triển khai Kết luận của Bộ Chính trị và Đề án Định hướng xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV

Sáng 3.11, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng sẽ chủ trì Hội nghị toàn quốc triển khai Kết luận số 19-KL/TW ngày 14.10.2021 của Bộ Chính trị và Đề án định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV.

Kế thừa, nâng tầm hệ thống pháp luật phù hợp với yêu cầu phát triển

Sáng 2.11, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì Tọa đàm chuyên gia về một số nội dung phục vụ xây dựng “Chiến lược xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam”.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Tọa đàm chuyên gia về xây dựng hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật

Sáng nay, 2.11, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ tham dự và chủ trì Tọa đàm chuyên gia về Chuyên đề số 09 về Chiến lược xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam”.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Đức Bärbel Bas

Nhân dịp bà Bärbel Bas được bầu làm Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Liên bang Đức, ngày 31.10.2021, thay mặt Quốc hội, nhân dân Việt Nam và nhân danh cá nhân, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi Thư chúc mừng.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo và công bố thành lập thành phố Từ Sơn, Bắc Ninh

* Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi lẵng hoa chúc mừng