Phục hồi và phát triển bền vững

Tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2021 do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì vào ngày 5.12 tới, hơn 500 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, đại diện các tổ chức quốc tế, các chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước sẽ tập trung thảo luận về chủ đề “nóng” nhất, hệ trọng nhất hiện nay: Phục hồi và phát triển bền vững trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên phạm vi toàn cầu. Đây cũng là lần đầu tiên, một Diễn đàn có quy mô lớn như vậy được tổ chức theo chủ trương của Ủy ban Thường vụ Quốc hội với hình thức trực tiếp và cả trực tuyến để Quốc hội có thêm căn cứ khoa học và thực tiễn trong việc xem xét, quyết định các chính sách hỗ trợ nền kinh tế sớm vượt qua khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển, sớm trở lại trạng thái bình thường mới và không bị “lỡ nhịp” xu thế phục hồi, phát triển của thế giới.

Cần bám sát thực tiễn, đồng bộ và minh bạch

Thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28.7.2021 của Quốc hội Khóa XV về Kỳ họp thứ Nhất, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét cho phép áp dụng một số cơ chế, chính sách đặc biệt, đặc cách, đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 để thực hiện Chiến lược tổng thể về phòng, chống dịch Covid-19. Chuẩn bị cho Phiên họp toàn thể thẩm tra về nội dung này, tại Phiên họp chiều qua, Thường trực Ủy ban Xã hội đã nghe Bộ Y tế báo cáo về những nội dung Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Cơ bản đồng tình với đề xuất của Chính phủ, song nhiều ý kiến nêu rõ, các cơ chế, chính sách cần bám sát thực tiễn, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ để áp dụng trên phạm vi toàn quốc và phải thực sự minh bạch, rõ ràng.

Đổi mới cơ chế phân cấp ngân sách nhà nước

2021 tiếp tục là năm khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, cũng là năm kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách. Trong bối cảnh nguồn thu ngân sách nhà nước (NSNN) hạn hẹp, dự báo khả năng dư địa tăng thu ở địa phương không nhiều, ngân sách Trung ương tiếp tục phải hỗ trợ các địa phương chưa thể tự cân đối ngân sách. Vì vậy, tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XV, nhiều đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đề nghị, cần có giải pháp bảo đảm tính chủ đạo của ngân sách Trung ương theo quy định của Hiến pháp và Luật Ngân sách nhà nước. Đồng thời, cần sớm sửa đổi Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan để tiếp tục đổi mới cơ chế phân cấp NSNN.

Định kỳ 5 năm rà soát quy mô tổng sản phẩm trong nước

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê đã bổ sung quy định giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với bộ, ngành và địa phương định kỳ 5 năm rà soát quy mô tổng sản phẩm trong nước (GDP), báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội xem xét, quyết định việc đánh giá lại quy mô tổng sản phẩm trong nước. Đánh giá lại quy mô GDP trong quá trình biên soạn số liệu GDP và lập hệ thống tài khoản quốc gia là công việc thường xuyên và định kỳ ở mỗi quốc gia.

Văn hóa là hiện thân niềm hạnh phúc

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”. Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng diễn ra ngày 24.11 đã để lại cảm xúc mạnh mẽ, như lời hịch non sông, đánh thức khát vọng hạnh phúc của Nhân dân trong thời đại mới, độc lập dân tộc, hội nhập và phát triển.

Pháp luật phải là công cụ hữu hiệu để "nhốt quyền lực"

Hiến pháp năm 2013 đã khẳng định đầy đủ nguyên tắc tổ chức quyền lực Nhà nước ta là: quyền lực Nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. Trên cơ sở đó, sự phân công, phối hợp, kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp đã được cụ thể hóa trong các văn bản pháp luật, trước hết là các luật về tổ chức bộ máy Nhà nước, luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật và hoạt động giám sát của Quốc hội, HĐND... Có thể nói, các quy định này đã được thực thi trong cuộc sống, đạt được một số thành tựu nhất định, góp phần xây dựng Nhà nước ta trong thời gian qua. Sự phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực trong bộ máy Nhà nước bước đầu đã được xác định. Tuy nhiên, thực tiễn cũng chỉ ra một số hạn chế, bất cập cần tiếp tục hoàn thiện để nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn và thực hiện theo tinh thần văn kiện Đại hội lần thứ Xl

Đổi mới tư duy để phù hợp với yêu cầu phát triển bền vững

Đây là một trong những nội dung được nhấn mạnh tại Hội thảo khoa học cấp quốc gia "Định hướng xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật theo tinh thần Văn kiện Đại hội XIII của Đảng" do Bộ Tư pháp phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức sáng qua theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Tăng cường bảo hộ nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự vừa được Quốc hội Khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ Hai đã cho phép cơ quan tố tụng có thẩm quyền có thể khởi tố vụ án hình sự hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với cả nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý mà không cần có yêu cầu khởi tố của bị hại. Quy định mới này đã góp phần tăng cường bảo hộ nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý tại nước ta, vừa bảo vệ lợi ích của Nhà nước, lợi ích người tiêu dùng, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý và góp phần phát triển kinh tế.

Bản tin trong tuần - Báo chí với Quốc hội

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội dự Hội nghị Văn hóa toàn quốc; Phiên họp thứ Năm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội với nhiều nội dung quan trọng; Lễ trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, trao quyết định nghỉ chế độ đối với các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XII ở Quốc hội; Phiên họp Tổ công tác Covid – 19 thứ 8, xem xét, thảo luận về chuyên đề "An sinh xã hội trong bối cảnh dịch Covid – 19”… Đây là những nội dung quan trọng trong hoạt động của Quốc hội được báo chí đưa đậm nét tuần qua.

Để thực thi hiệu quả quy định về miễn nhiệm, từ chức

TS. Bùi Ngọc Thanh - Nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội