Bài cuối: Kết hợp nhuần nhuyễn sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại

Chúng ta đang tiếp tục công cuộc đổi mới toàn diện, đồng bộ trên con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, hướng tới năm 2045 - tròn 100 năm Tuyên ngôn nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam - không gì cản được! Khát vọng “Không có gì quý hơn độc lập tự do” trở thành chân lý bất biến, là sự nối tiếp truyền đời của khát vọng quốc gia “Hùng cứ một phương”, “Non sông nghìn thuở vững âu vàng”, “Mở nền thái bình muôn thuở” của ông cha ta chảy suốt mấy nghìn năm; là ngọn nguồn của sức mạnh vô địch làm nên vị thế và danh dự nước Việt Nam, sự bất diệt, trường tồn và phát triển thống nhất cùng trời đất của dân tộc Việt Nam ta.

Bảo đảm tốt hơn quyền lợi của người lao động

Tại phiên họp hôm qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua nguyên tắc ký kết Hiệp định Bảo hiểm xã hội giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hàn Quốc. Hiệp định này được ký kết sẽ giúp tránh tình trạng đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) hai lần, tối ưu hóa quyền lợi liên quan cho người lao động, góp phần bảo đảm tốt hơn quyền an sinh xã hội đã được ghi nhận trong Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, văn hóa và xã hội năm 1966 của Liên Hợp Quốc.

Tiếp tục thể hiện tinh thần đổi mới mạnh mẽ của Quốc hội

Đây là nhấn mạnh của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Phiên họp chiều qua của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cho ý kiến về kết quả Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XV. Theo đó, Quốc hội ngày càng thể hiện rõ vị trí, vai trò, trách nhiệm của mình trong thực thi các chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Bản tin trong tuần - Báo chí với Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ hai, Quốc hội Khóa XV; Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự Hội nghị Đối tác Nghị viện Á - Âu lần thứ 11 (ASEP-11); Hội thảo Giáo dục Việt Nam 2021 - Lan tỏa tinh thần Hội thảo, cụ thể hóa thành hành động để hoàn thiện văn hóa học đường; phiên họp về sửa đổi Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội… Đây là những nội dung quan trọng trong hoạt động của Quốc hội được báo chí đưa đậm nét tuần qua.

Bài 3: Cốt cách và linh hồn văn hóa Việt Nam

Độc lập là khát vọng của dân tộc Việt Nam từ khi khai sơn phá thạch, cháy bỏng trong tâm can đồng bào ta trong cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng năm 40, âm ỷ và sục sôi suốt hơn một nghìn năm Bắc thuộc, bừng lên ở Bạch Đằng giang khi Ngô Quyền diệt Nam Hán mở lại nền độc lập năm 938. Rồi chống Tống bên bờ sông Như Nguyệt năm 1076, đạp Nguyên 3 lần suốt thế kỷ XIII, lại bình Minh năm 1427, diệt Thanh năm 1789 và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược thắng lợi suốt hơn tám mươi năm, đến giữa thế kỷ XX, để một ngày mùa Thu Ất Dậu, bản Tuyên ngôn Độc lập về một nước Việt Nam độc lập được bố cáo khắp trong gầm trời năm châu.

Bài 2: Tiếp tục khơi dậy ý chí tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Trong gần 36 năm đổi mới, Việt Nam đã và đang tiến những bước dài trong lịch sử và hội nhập quốc tế. Nhưng nhìn tổng thể, trước yêu cầu phát triển mới của đất nước, giữa điều kiện toàn cầu hóa, trong rất nhiều vấn đề, nổi bật 6 mệnh đề lớn nhất trong công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Bảo đảm kỷ luật, kỷ cương trong quá trình thực hiện

Tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội đã thông qua Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 - 2025 với tầm nhìn dài hạn và có sự linh hoạt hơn trong việc chuyển đổi mục đích sử dụng một số loại đất. Để Quy hoạch và Kế hoạch này phát huy hiệu quả cao nhất, các đại biểu Quốc hội cũng lưu ý quá trình triển khai phải bảo đảm sự tương thích của các quy hoạch ngành có sử dụng đất, giữ nghiêm kỷ cương quy hoạch.

Bài 1: Quốc chính Việt Nam: Tư duy và tầm viễn kiến phát triển quốc gia

LTS: Ngày 24.11 tới sẽ diễn ra Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Báo Đại biểu Nhân dân giới thiệu loạt bài của TS. Nhị Lê, nguyên Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản với chủ đề: Sứ mệnh “soi đường cho quốc dân đi”, vì một Việt Nam hùng cường:

Kiếm phải sắc, lá chắn phải vững, tâm phải trong sáng

Đây là nhấn mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực diễn ra sáng qua.

Không ngừng đổi mới, trách nhiệm vì cử tri, Nhân dân

Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XV chính thức khép lại với những ấn tượng tốt đẹp trong lòng cử tri và Nhân dân cả nước. Nhiều vấn đề quan trọng, định hướng lớn đã được Quốc hội xem xét, bàn thảo và thông qua, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật và phát triển kinh tế - xã hội. Thành công của Kỳ họp tiếp tục khẳng định những bước tiến quan trọng trong tiến trình xây dựng Quốc hội ngày càng dân chủ, công khai, minh bạch, gắn bó mật thiết với cử tri, Nhân dân.