Hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển bền vững

Sáng nay, Hội nghị toàn quốc triển khai Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Với định hướng tổng thể tập trung “xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển bền vững về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, môi trường..., tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc; khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực, tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững đất nước”, Đề án xác định 8 nhóm định hướng lớn, 70 định hướng cụ thể với 137 nhiệm vụ lập pháp. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, “đây là định hướng lớn, làm căn cứ triển khai chương trình xây dựng pháp luật hằng năm mang tính chủ động, bao quát hơn, khắc phục tình trạng “đun nước sôi chờ gạo”, cái cần thì chưa có, cái có lại chưa cần thiết”.

Công khai, minh bạch trong xây dựng và thực thi pháp luật

Tại tọa đàm do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì sáng qua, các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực khoa học pháp lý, xây dựng pháp luật của nước ta đều nhất trí cho rằng, Chiến lược xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam cần tiếp tục kế thừa và phát triển, nâng tầm các nguyên tắc, quan điểm của Nghị quyết 48 - NQ/TW về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật và bổ sung các quan điểm mới phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Trong đó, nhiều chuyên gia nhấn mạnh yêu cầu phải bảo đảm tính công khai, minh bạch hơn nữa cả trong quy trình xây dựng pháp luật và tổ chức thực thi pháp luật.

Cần đột phá trong quá trình thực hiện

Quan tâm đến triển khai Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025 được Chính phủ trình ra Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ Hai này, ĐBQH Vũ Tiến Lộc (Hà Nội) cho rằng, để đạt hiệu quả các mục tiêu đề ra, nhất là mục tiêu liên quan đến phát triển lực lượng doanh nghiệp, thì cần có đột phá trong quá trình thực hiện. Trong đó, đáng lưu ý là đột phá trong đào tạo nguồn nhân lực, vì suy cho cùng đây mới là yếu tố quyết định sự chuyển đổi cơ cấu nền kinh tế nước ta.

Phân bổ nguồn lực đất đai hợp lý, hiệu quả

Đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, là tư liệu sản xuất quan trọng. Phân bổ nguồn lực đất đai đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Nhấn mạnh điều này, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) cho rằng, quy hoạch sử dụng đất quốc gia giai đoạn tới cần tạo động lực để phát triển. Muốn vậy, quy hoạch sử dụng đất cần có tính dự báo cao, chú trọng các yếu tố về thực trạng sử dụng đất, nhu cầu thực tế, tiềm năng, lợi thế của từng vùng, địa phương, bảo đảm phân bổ nguồn lực hợp lý, hiệu quả nhằm thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Bản tin trong tuần - Báo chí với Quốc hội

Tuần làm việc thứ hai, Kỳ họp thứ hai, Quốc hội Khóa XV cho ý kiến vào 7 dự án luật và 2 đề án lớn là những vấn đề tác động đến quốc kế dân sinh; Quốc hội ban hành Nghị quyết Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021; chuẩn bị Hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022… Đây là những nội dung chính hoạt động của Quốc hội trong tuần này.

Hình thành văn hóa an sinh cho người lao động

Bảo hiểm xã hội đã thực sự trở thành trụ cột của lưới an sinh xã hội. Tuy nhiên, do thời gian đóng quá dài, chế độ hưởng chưa đủ sức hấp dẫn, nên số lượng người chủ động tham gia bảo hiểm xã hội chưa nhiều. Các đại biểu Quốc hội đề nghị, cần nghiên cứu sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội để giảm thời gian đóng mức tối thiểu từ 20 năm xuống 15 năm và tiến tới có thể là 10 năm; bảo đảm nguyên tắc đóng - hưởng công bằng, bình đẳng, phát triển bền vững; hướng tới hình thành văn hóa an sinh cho người lao động.

Cơ sở để Quốc hội quyết sách đúng đắn, hợp lòng dân

Đây là nhận định của nhiều đại biểu Quốc hội khi nhìn lại đợt họp trực tuyến của Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XV. Trước khối lượng công việc lớn, song bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất, Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình của đợt họp với chất lượng và hiệu quả cao. Thành công của đợt họp trực tuyến là cơ sở để Quốc hội có những quyết sách đúng đắn, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và hợp lòng dân trên mọi vấn đề trong thời gian họp tập trung sắp tới của Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XV.

Quan tâm các lĩnh vực có tiềm năng trở thành mũi nhọn

Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025 cần đồng bộ với kịch bản phòng, chống dịch Covid-19 và ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm phát triển bền vững và đa số người dân được hưởng lợi. Nhấn mạnh điều này tại phiên thảo luận trực tuyến sáng qua, nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị, trong bối cảnh nguồn lực hạn hẹp, cần tập trung cho những đối tượng thật chọn lọc, quan tâm đến các lĩnh vực có tiềm năng trở thành mũi nhọn.

Đáp ứng yêu cầu thực tiễn và sự kỳ vọng của Nhân dân

Chiều 30.10, ngay sau khi Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XV kết thúc đợt họp trực tuyến, trao đổi với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân, ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, TỔNG THƯ KÝ QUỐC HỘI, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG QUỐC HỘI BÙI VĂN CƯỜNG khẳng định, đợt họp đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ chương trình nghị sự đề ra. Đặc biệt, công tác chuẩn bị Kỳ họp với phương châm chủ động, từ sớm, từ xa của lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội đã đóng góp quan trọng để Quốc hội hoàn thành khối lượng công việc rất lớn trong thời gian rất ngắn nhưng vẫn bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và sự kỳ vọng của cử tri, Nhân dân cả nước.

Cần hệ thống giải pháp đồng bộ và hữu hiệu

Dù có vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh lương thực, song sản xuất lúa đã cho thấy một số điểm yếu. Bởi lý do này, một số đại biểu Quốc hội đề nghị, cân nhắc việc để đồng bằng sông Cửu Long dù chỉ chiếm 12% diện tích và 19% dân số của cả nước phải gánh 47% diện tích đất lúa, có diện tích được chuyển đổi mục đích sử dụng thấp hơn khu vực khác. Song, vì đây là tư liệu sản xuất quý giá, nên đa số đại biểu cho rằng, cần xây dựng hệ thống giải pháp đồng bộ và hữu hiệu hơn để bảo vệ diện tích đất trồng lúa.