Tạo đột phá trong phát triển nông nghiệp

Sau 5 năm triển khai thực hiện Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến đã tạo đột phá bước đầu trong phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum theo hướng hiện đại, bền vững. Tuy nhiên, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị còn yếu và thiếu; thu hút đầu tư chưa tương xứng, nhất là công nghiệp chế biến sau thu hoạch, chế biến sâu... Vì vậy, cần tiếp tục thu hút các doanh nghiệp có tiềm lực, ưu tiên doanh nghiệp chế biến; nâng cao hiệu quả quản lý trong liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân, xây dựng chuỗi giá trị trong sản xuất.

Thu hút doanh nghiệp tham gia chuỗi liên kết, tiêu thụ nông sản

Việc triển khai chính sách hỗ trợ nông nghiệp tỉnh Đồng Nai thời gian qua đã góp phần thay đổi tư duy sản xuất, hình thành nhiều chuỗi liên kết đẩy mạnh sản xuất, mở rộng thị trường nông sản. Từ đó tạo đà cho nông nghiệp - nông dân - nông thôn có những bước tiến mạnh mẽ trong thời gian tới.

Xây dựng thương hiệu địa phương

Thời gian qua, nhiều mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của tỉnh Ðồng Nai đã được hình thành, giúp nông dân tăng năng suất, chất lượng cây trồng và từng bước nâng cao thu nhập. Ðây cũng là tiền đề quan trọng giúp doanh nghiệp tạo ra vùng nguyên liệu lớn, mở rộng sản xuất, đưa nông sản đến với thị trường thế giới.

Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

Bên cạnh tiềm năng lớn về phát triển công nghiệp, dịch vụ, tỉnh Đồng Nai còn là một trong những địa phương hàng đầu cả nước về lĩnh vực nông nghiệp, điều đó tạo điều kiện cho các mô hình khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi phát và đi đến thành công.

Lĩnh vực chế biến, chế tạo trở thành mũi nhọn

Thời gian qua, dịch bệnh Covid – 19 đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển kinh tế - xã hội nói chung, và trực tiếp đến ngành công nghiệp của tỉnh Thái Nguyên. Vì vậy, tỉnh đã tập trung đẩy mạnh tăng trưởng cho toàn ngành công nghiệp từ lĩnh vực chế biến, chế tạo trở thành mũi nhọn. Bên cạnh đó, đề ra nhiều giải pháp trong xúc tiến, thu hút đầu tư, triển khai các gói kích cầu thông qua đầu tư công nên tác động tích cực đến sản xuất công nghiệp trên địa bàn trong những tháng cuối năm.

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn

Kế hoạch vốn đầu tư ngân sách nhà nước năm 2022, tỉnh Thừa Thiên Huế được bố trí hơn 4.281 tỷ đồng. Với quan điểm bám sát các mục tiêu năm 2022 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, tỉnh sẽ tập trung bố trí để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình, dự án trọng điểm. Đó là thông tin được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đưa ra khi thảo luận tình hình thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022.

Khuyến khích các chủ thể đánh giá, phân hạng sản phẩm

Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2025 có thêm 2.000 sản phẩm OCOP chứng nhận đạt từ 3 sao trở lên; mỗi huyện, thị xây dựng ít nhất một trung tâm thiết kế, sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP làng nghề gắn với du lịch. Hàng năm, mỗi quận, huyện thị phát triển ít nhất 2 điểm giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP. Ngành nông nghiệp thành phố cũng sẽ khuyến khích các chủ thể tích cực tham gia chương trình đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP và tổ chức giới thiệu sản phẩm đến với người tiêu dùng.

Phú Thọ: Sản xuất công nghiệp khởi sắc nhờ khuyến công

Giá trị sản xuất công nghiệp của Phú Thọ từ 39 nghìn tỷ đồng năm 2014 đã tăng lên 77,1 nghìn tỷ đồng vào năm 2019, tăng trưởng bình quân 14,67%. Giai đoạn 2021 - 2025, chương trình khuyến công tỉnh Phú Thọ đặt mục tiêu thúc đẩy công nghiệp nông thôn tăng trưởng bình quân 15%/năm; tăng dần tỷ trọng công nghiệp chế biến sâu, có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao...

Hà Giang xóa "vùng trắng công nghiệp"

Sự hỗ trợ đúng trọng tâm, trọng điểm của chương trình khuyến công đã "kích thích" các cơ sở công nghiệp nông thôn ở Hà Giang mạnh dạn đầu tư, đổi mới công nghệ để cải thiện năng lực sản xuất, sức cạnh tranh; qua đó góp phần xóa bỏ "vùng trắng công nghiệp" ở vùng sâu vùng xa.

Khuyến công Sơn La: Nhiều hỗ trợ thiết thực

Sự hỗ trợ thiết thực của chương trình khuyến công đã giúp nhiều cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Sơn La nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường và tạo nhiều công ăn việc làm cho người lao động...

Đi xa hơn nhờ ứng dụng công nghệ số vào nông nghiệp

Chú trọng xây dựng thương hiệu; liên kết chuỗi cung ứng nông sản và xanh số nông nghiệp đã giúp Hải Dương - vựa nông sản miền Bắc, nâng cao được khả năng cạnh tranh trên thị trường, góp phần giải quyết đầu ra cho nông sản trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp.