Hà Nội thúc đẩy phát triển nông nghiệp thông minh

Trước những tác động tiêu cực từ biến đổi khí hậu, dịch bệnh, thời gian qua, TP. Hà Nội luôn chú trọng thực hiện nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển nông nghiệp thông minh. Tuy nhiên, lĩnh vực này được đánh giá là chưa tương xứng với tiềm năng và vị thế của thành phố - nơi hội tụ đầy đủ các điều kiện để phát triển nông nghiệp thông minh.