Dân chủ, minh bạch, trong sạch, chuyên nghiệp, hiện đại

Cải cách hành chính (CCHC) được tỉnh Hòa Bình xác định là một trong bốn khâu đột phá chiến lược. Thời gian qua, tỉnh đã tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của các cơ quan quản lý nhà nước. Mục tiêu hướng đến là xây dựng hệ thống chính trị minh bạch, năng động, luôn đồng hành với người dân và doanh nghiệp.

Đổi mới để thích ứng an toàn, linh hoạt

Trong bối cảnh mới của công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, học tập kinh nghiệm của Quốc hội, HĐND các địa phương cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động phù hợp theo tình hình thực tế để nhanh chóng “thích ứng an toàn, linh hoạt” với công tác phòng, chống dịch Covid-19. Có như vậy, cơ quan quyền lực nhà nước địa phương mới thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo pháp luật và bảo đảm phòng, chống dịch bệnh, ổn định sản xuất, nâng cao đời sống Nhân dân.

Hà Nội từng bước, thận trọng mở lại các hoạt động

Những tháng cuối năm, Hà Nội quyết tâm chủ động thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chỉ đạo của Trung ương về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi, phát triển kinh tế. Trong đó, việc mở lại các hoạt động sẽ được thực hiện từng bước, thận trọng. Cùng với đó, tập trung đẩy mạnh phục hồi và phát triển kinh tế, nhất là nắm chắc thực trạng khó khăn của doanh nghiệp, người dân để hỗ trợ thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.

Bài cuối: Chủ thể khen thưởng là Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực HĐND

Trên cơ sở thống nhất với quan điểm cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn về công tác khen thưởng đại biểu dân cử là Ủy ban Thường vụ Quốc hội và mối quan hệ cấp trên - cấp dưới trong hệ thống cơ quan dân cử để xác định chủ thể có thẩm quyền khen thưởng là Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực HĐND. Điều này bảo đảm với nguyên tắc hoạt động theo chế độ hội nghị, quyết định theo đa số của các cơ quan dân cử. Khi đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có thẩm quyền khen thưởng đại biểu Quốc hội; Thường trực HĐND có thẩm quyền khen thưởng đại biểu HĐND cùng cấp.

Yếu tố tạo ra quyết sách trúng, đúng

“Tham gia xây dựng, ban hành nghị quyết, thẩm tra báo cáo, đề án là một trong những nhiệm vụ cốt yếu của đại biểu HĐND. Một quyết định, đề án có tạo ra đột phá, có sát dân và phù hợp với thực tế hay không, phụ thuộc rất nhiều vào trình độ, bản lĩnh của đại biểu - người trực tiếp bỏ lá phiếu thông qua các chính sách này” - PGS.TS Hoàng Văn Tú, nguyên Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp chia sẻ.

Tạo đồng thuận trong quá trình thực hiện

UBND thành phố, các sở, ngành, chính quyền các địa phương tiếp thu, cụ thể hóa thực hiện các vấn đề cử tri đã kiến nghị, phản ánh tại chương trình; đồng thời, tăng cường thông tin các chủ trương của thành phố đến cử tri để đạt được sự đồng thuận trong quá trình thực hiện, nhất là công tác phòng chống dịch, kế hoạch phục hồi kinh tế - xã hội sau đại dịch và các ý kiến, kiến nghị bức xúc. Đối với 131 ý kiến, kiến nghị còn tồn đọng tại nhiệm kỳ 2016 - 2021 và 16 ý kiến, kiến nghị từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đề nghị UBND thành phố tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo giải quyết kịp thời.

Bài 2: Có phù hợp và bảo đảm khách quan?

Chính phủ/UBND là cơ quan chấp hành của Quốc hội/HĐND, Thủ tướng Chính phủ/Chủ tịch UBND là chức danh do Quốc hội, HĐND bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm, lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm thì việc Thủ tướng Chính phủ khen thưởng ĐBQH; Chủ tịch UBND cấp tỉnh khen thưởng các đại biểu HĐND chuyên trách có phù hợp và bảo đảm khách quan? Những vướng mắc xuất phát từ mối quan hệ giữa hai hệ thống cơ quan dân cử và cơ quan hành chính có thẩm quyền quản lý không những gây khó khăn trong quá trình thực hiện và còn tạo tâm tư cho chính các đại biểu, cơ quan dân cử.

Mong đại biểu không chỉ dừng lại ở kiến thức bài giảng

Đó là mong muốn của lãnh đạo Bộ Nội vụ cũng như cá nhân Thứ trưởng Trương Hải Long tại Lễ bế mạc Lớp Bồi dưỡng trực tuyến kiến thức, kỹ năng cho đại biểu HĐND cấp tỉnh, diễn ra chiều 14.10. Theo đó, lãnh đạo Bộ mong muốn các đại biểu cần thường xuyên trau dồi kiến thức, kỹ năng, rèn luyện bản lĩnh chính trị nhằm thực thi tốt nhất nhiệm vụ của một đại biểu dân cử; xứng đáng với kỳ vọng và sự tin tưởng của cử tri…

Việt Nam trong bối cảnh tầm nhìn phát triển mới

“Sống trong “một thế giới mới và khác” với nguồn lực mới, hệ nhu cầu mới, cấu trúc mới, hệ thống giá trị mới mang tới những cơ hội cũng như rủi ro mới… đã tác động mạnh mẽ tới Việt Nam - nền kinh tế đi sau, có độ mở kinh tế cao. Do đó, buộc hệ thống cấp ủy, chính quyền từ trung ương tới địa phương, nhất là các đại biểu HĐND phải có sự đổi mới tư duy, chiến lược nhằm ra những quyết sách đúng, trúng, kịp thời” - GS.TS. Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam chia sẻ với các tân đại biểu dân cử tại Lớp Bồi dưỡng trực tuyến kiến thức kỹ năng cho đại biểu HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra sáng 14.10.

Suy ngẫm về quyết định hành chính trong thời Covid-19

Một quyết định có thể hợp pháp nhưng không hợp lý cũng không khả thi, hiệu quả và sẽ không có sức sống vì không được sự đồng thuận của mọi tầng lớp Nhân dân. Vấn đề đặt ra là chính quyền và cả người dân cần tìm cách điều chỉnh các quyết định của mình cho hợp lý hơn, điều chỉnh cách ứng xử sao cho chuẩn mực. Nhất là khi cả nước đang thực hiện chủ trương thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, vừa khôi phục các hoạt động sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đưa đất nước trở lại trạng thái bình thường mới.

Bài 1: Ý tưởng xây dựng cơ chế khen thưởng độc lập

Hiện nay, việc khen thưởng đại biểu dân cử được quy định tại Luật Thi đua, khen thưởng năm 2003 (sửa đổi, bổ sung năm 2005, 2009, 2013), các luật về tổ chức cơ quan dân cử và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đáng chú ý, các quy định về việc khen thưởng đại biểu HĐND không gắn với các chức danh, vị trí việc làm đại biểu dân cử đó đang đảm nhiệm là ý tưởng để thiết lập một hệ thống tiêu chí đánh giá “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, từ đó có cơ chế khen thưởng độc lập, ghi nhận đóng góp kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ đặc thù của đại biểu dân cử.