Bài cuối: Có phương án xử lý đối với từng dự án chậm tiến độ

Qua giám sát, Thường trực HĐND tỉnh Khánh Hòa kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, ngành rà soát, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đang tạm dừng do ảnh hưởng của dịch Covid-19; tập trung rà soát, kiểm tra các dự án chậm tiến độ, có phương án xử lý đối với từng dự án cụ thể; kiên quyết xử lý nghiêm đối với các dự án phù hợp quy hoạch nhưng tiến độ kéo dài, nhất là các dự án chưa hoàn thành thủ tục pháp lý; tạo điều kiện cho người dân thực hiện quyền sử dụng đất tại các khu vực dự án đã có quyết định chấm dứt hoạt động hoặc thu hồi giấy chứng nhận đầu tư…

Cơ bản hoàn thành kế hoạch phát triển ở mức cao nhất

Mặc dù chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh, lây lan nhanh trên địa bàn, tỉnh Bình Dương đã nỗ lực kiểm soát được dịch bệnh, cơ bản hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở mức cao nhất có thể. Năm 2022, cần tập trung các giải pháp kiểm soát dịch bệnh, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ hiệu quả cho người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế; tiếp tục tập trung chỉ đạo điều hành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư công; có kế hoạch, lộ trình phát triển các dự án nhà ở xã hội...

"Văn hóa còn thì dân tộc còn" và những lời tâm huyết của Tổng Bí thư

Phát biểu tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng diễn ra ngày 24.11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh quan điểm "Văn hóa còn thì dân tộc còn", văn hóa làm nên hồn cốt của dân tộc nên mất văn hóa là mất dân tộc. Đây là những lời tâm huyết, sâu sắc, trách nhiệm của người đứng đầu Đảng ta.

Nhiều đề xuất thiết thực nâng cao hiệu quả tiếp xúc cử tri

Tại Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh Hưng Yên với Thường trực HĐND các huyện, thị, thành phố lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2021 - 2026 vừa được tổ chức, với quyết tâm đổi mới, nhìn thẳng, dự báo được các vấn đề khó khăn, thuận lợi từ sớm, từ xa để đưa ra những giải pháp phù hợp, linh hoạt, các đại biểu đã đề xuất nhiều giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển

Thiếu hụt nhân lực có tay nghề là một trong những rào cản ảnh hưởng đến hoạt động thu hút đầu tư của nhiều địa phương, nhất là các địa bàn có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số. Sớm nhận diện vấn đề này, tỉnh Hòa Bình đã triển khai nhiều giải pháp, gắn đào tạo nghề với nhu cầu của thị trường và xu hướng sử dụng lao động của doanh nghiệp.

Gắn đầu tư các mô hình kinh tế với nguồn vốn tín dụng

Cùng với ưu tiên nguồn vốn dành cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS và MN) giai đoạn 2021 - 2025, cần tiếp tục chỉ đạo các địa phương chủ động xây dựng chương trình, dự án, gắn đầu tư các mô hình kinh tế với nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội và tiêu thụ sản phẩm hàng hóa; đẩy mạnh hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, đào tạo nghề để hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác tại vùng đồng bào DTTS và MN từng bước tiếp cận nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay.

Tiếp tục đổi mới toàn diện hoạt động của Hội đồng Nhân dân

Đó là yêu cầu của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Toản tại Hội nghị Giao ban lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021 - 2026 giữa Thường trực HĐND tỉnh Hưng Yên và Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh vừa đươc tổ chức sáng hôm qua (27.11). Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Toản khẳng định: Các đại biểu đã đánh giá hết sức khách quan, sâu sát về kết quả hoạt động của Thường trực HĐND hai cấp từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Các vấn đề đại biểu chỉ ra không chỉ là thực tiễn trong hoạt động của địa phương mình, cấp mình, ngành mình mà còn là những kinh nghiệm tốt để địa phương khác tham khảo, rút kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện.

Hành trang quý cho đại biểu dân cử

Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh và Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với Chủ đề: “Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động TXCT, nhất là hoạt động TXCT theo chuyên đề” đã thành công tốt đẹp. Những chia sẻ từ kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động của đại diện các địa phương chính là hành trang quý để mỗi đại biểu dân cử và các cơ quan dân cử tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ, trọng trách mà cử tri, Nhân dân toàn tỉnh tin tưởng giao phó.

Khắc phục tính khuôn mẫu trong tiếp xúc cử tri

Mặc dù yêu cầu đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri (TXCT) đã được đề cập từ lâu nhưng theo các đại biểu, các giải pháp cụ thể để thực hiện thì vẫn chưa thực sự rõ nét. Tại hội nghị, các ý kiến đã tập trung nêu bật những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn. Từ đó, đề xuất các giải pháp cụ thể đối với từng cấp, từng ngành nhằm thực hiện tốt hơn hoạt động TXCT của đại biểu HĐND các cấp.

Huy động sự tham gia từ các hội nghị tham vấn

Với mục đích huy động sự tham gia, đóng góp ý kiến của các địa phương về dự thảo Nghị quyết quy định “Cơ chế phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2022, năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2022 - 2025” làm cơ sở trình HĐND tỉnh ban hành phù hợp tình hình thực tiễn, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã tổ chức hội nghị tham vấn tại 3 cụm huyện. 17/18 huyện đã kiến nghị nhiều vấn đề cụ thể, là những thông tin quan trọng để Ban thẩm tra.

Suy ngẫm về thiết chế văn hóa cơ sở

Dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, một trong những giải pháp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ ra đó là: Chú trọng xây dựng văn hóa ứng xử lành mạnh trong xã hội, phát huy những giá trị tích cực về thuần phong mỹ tục của gia đình và xã hội; nêu cao tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết; trọng tình nghĩa, trọng công lý và đạo lý xã hội.