Tạo động lực khai thác các dư địa phát triển mới

Sáng nay, 8.12, Kỳ họp thứ 4, HĐND TP. Hải Phòng Khóa XVI chính thức bước vào chương trình nghị sự. Trước thềm phiên khai mạc, Phó Chủ tịch HĐND thành phố BÙI ĐỨC QUANG đã khái quát các nội dung quan trọng sẽ được thảo luận, quyết định, hứa hẹn tiếp tục tạo động lực để thành phố khai thác những dư địa mới phục vụ phát triển. Đồng thời, mỗi quyết nghị cũng thể hiện trách nhiệm của các đại biểu HĐND trước cử tri và Nhân dân thành phố.

Bài cuối: Kỹ năng thu thập, xử lý thông tin

Trong cuộc sống, ai cũng cần thông tin. Là đại biểu dân cử, càng cần nhiều thông tin và thông tin đa chiều mới có thể xem xét thấu đáo, chính xác trước khi biểu quyết để quyết định một vấn đề nào đó, cũng như xem xét, đánh giá đúng khi thực hiện chức năng giám sát. Vì thế, mỗi đại biểu cần có kỹ năng thu thập và xử lý thông tin.

Mỹ Đức nỗ lực vượt khó

Trong năm 2021, huyện Mỹ Đức có 5 xã đăng ký đạt chuẩn NTM. Dù còn nhiều khó khăn nhưng trong quý IV này, huyện đang tập trung nguồn lực, kêu gọi sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân để đưa các xã về đích. Qua đó, hoàn thành mục tiêu 21/21 đơn vị cấp xã trên địa bàn đạt chuẩn NTM.

Tạo động lực, khơi thông nguồn lực

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 3, Kỳ họp chuyên đề của HĐND tỉnh đã thành công tốt đẹp. Kỳ họp xem xét và thông qua 10 Nghị quyết với sự đồng thuận cao của các đại biểu tham dự kỳ họp. Những nội dung được quyết nghị tại Kỳ họp có ý nghĩa rất quan trọng, vừa tạo động lực, khơi thông nguồn lực vừa là cơ sở pháp lý để các cấp, các ngành triển khai, nhằm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, định hướng phát triển đô thị, hoàn thiện cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại; kịp thời hỗ trợ trẻ em, học sinh có hoàn cảnh khó khăn chịu tác động của đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Điều chỉnh chương trình phát triển đô thị

Tại Kỳ họp Thứ 3, HĐND tỉnh Bắc Ninh đã thông qua Đề án Điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030 với mục tiêu xây dựng chương trình, kế hoạch lộ trình phát triển đô thị; nâng tỷ lệ đô thị hóa; lộ trình xây dựng kết cấu hạ tầng, hướng đến mục tiêu đưa tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, đề án điều chỉnh thời gian nâng loại từng đô thị, thành lập các thị xã, thành phố trực thuộc Trung ương, bổ sung đô thị mới Lâm Thao đạt tiêu chí đô thị loại V và thành lập thị trấn.

Thông qua nhiều nghị quyết quan trọng

Nhằm kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp và người dân vượt qua khó khăn trong đại dịch Covid-19, cùng với việc khơi thông các nguồn lực, tạo động lực thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, HĐND tỉnh Bắc Ninh Khóa XIX đã tổ chức Kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề) để bàn thảo nhiều nội dung quan trọng, quyết đáp kịp thời yêu cầu của tình hình mới.

Bài 2: Tạo các cách thức liên hệ với cử tri

Giữ mối liên hệ với cử tri thường xuyên và chặt chẽ là trách nhiệm và yêu cầu không thể thiếu đối với đại biểu dân cử. Trong thời đại công nghệ hiện nay, ngoài tiếp xúc với cử tri, mỗi đại biểu có thể chủ động tạo ra các cách thức hữu hiệu liên hệ với cử tri như: Lập riêng trang thông tin cho mình, cung cấp địa chỉ cho những cử tri ở khu vực ứng cử để họ phản ánh, kiến nghị những vấn đề ở địa phương đến đại biểu, hoặc cung cấp, chia sẻ thông tin từ hoạt động của đại biểu đến cử tri. Đại biểu cũng có thể lập các nhóm Zalo, Viber, chọn, mời một số cử tri tham gia nhóm (cử tri đại diện) để thường xuyên trao đổi...

Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử

Đổi mới luôn là một yêu cầu, đòi hỏi đối với mỗi cá nhân, tổ chức. Đổi mới sáng tạo đang được các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức từ Trung ương đến địa phương đặt ra. Đặc biệt, đổi mới để nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội, HĐND các cấp luôn là đòi hỏi của xã hội, của cử tri, nhất là vào một nhiệm kỳ mới.

Giải quyết đơn, thư công dân thuộc thẩm quyền xử lý đúng thời hạn

Qua giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri, đơn thư của công dân tại Kỳ họp thứ 2, HĐND thành phố Khóa X, Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng yêu cầu UBND thành phố chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành liên quan đến việc giải quyết các kiến nghị của cử tri phản ánh, đơn, thư của công dân; đánh giá việc giải quyết, xem đây là một trong những nội dung đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của sở, ngành trong năm 2021. Tập trung chỉ đạo giải quyết các kiến nghị của cử tri, đơn, thư tồn đọng, kéo dài, nhất là 170 kiến nghị của cử tri còn tồn đọng chưa được giải quyết dứt điểm.

Phát triển bền vững theo hướng đô thị thông minh

Để phấn đấu xây dựng tỉnh ổn định và phát triển bền vững theo hướng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại, tạo nền tảng hướng đến mục tiêu năm 2030, Bình Dương trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, đến năm 2045 là đô thị thông minh của vùng và cả nước, Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 được HĐND tỉnh thông qua tại Kỳ họp thứ 2 nhấn mạnh các nhóm giải pháp về việc thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững; đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng và phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ…

Nâng cao hiệu quả giám sát, giải quyết kiến nghị của cử tri

Thường trực HĐND thành phố tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri với nhiều cách làm mới, ngày càng đi vào thực chất. Mặc dù thành phố đối diện với rất nhiều khó khăn, thử thách, nhất là sự bùng phát, lây lan của đại dịch Covid-19 kéo dài từ đầu năm 2020 đến nay nhưng UBND thành phố đã chỉ đạo quyết liệt việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri, đơn, thư của công dân trên địa bàn; tích cực chỉ đạo rà soát các kiến nghị tồn đọng để tiếp tục đề xuất giải pháp giải quyết, đến nay đã giải quyết dứt điểm nhiều vấn đề cử tri kiến nghị kéo dài nhiều năm…