Bài cuối: Tổ chức hiệu quả hội nghị đối thoại

Cùng với đổi mới các hình thức tiếp xúc cử tri, tăng cường giám sát việc giải quyết, qua giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, đơn, thư năm 2021, Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh đề nghị UBND thành phố tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh cử tri kiến nghị nhiều lần, các kiến nghị tồn đọng; UBND các quận, huyện, phường, xã tổ chức hiệu quả hội nghị đối thoại với Nhân dân trước các kỳ họp HĐND thành phố.

Tạo chuyển biến mạnh trong quản lý

HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ngành chức năng, UBND các huyện, thị, thành phố thực hiện nghiêm túc những cam kết, giải pháp đồng bộ để khắc phục tồn tại, hạn chế, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong quản lý trên các lĩnh vực được chất vấn. Đó là, tạo bước chuyển biến đột phá về cải cách hành chính; thực hiện nghiêm quy định về xử lý môi trường trong các cụm công nghiệp; kịp thời nghiệm thu, quyết toán, bàn giao các khu đô thị, khu dân cư cho địa phương quản lý và ban hành quy định quản lý khu đô thị, khu dân cư sau đầu tư...

Nhiều kiến nghị liên quan đến sạt lở chưa được giải quyết

Theo báo cáo giám sát kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Khóa VIII của Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị: Mặc dù đa số ý kiến, kiến nghị đã được giải quyết, giải trình, thông tin với cử tri (21/90 ý kiến, kiến nghị đã được giải quyết xong; 33/90 nội dung đang được giải quyết; 27/90 ý kiến, kiến nghị đã được giải trình, thông tin), nhưng vẫn còn 9/90 nội dung chưa được giải quyết, trong đó, có nhiều kiến nghị liên quan đến tình trạng sạt lở.

Hoàn thiện chính sách, quy định sắp xếp đơn vị hành chính

Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 28.12.2018 của Bộ Chính trị về sắp xếp các đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, xã đã đề ra yêu cầu tổng kết, đánh giá việc thực hiện giai đoạn 2019 - 2021 để hoàn thiện quy định, xây dựng kế hoạch, lộ trình sắp xếp giai đoạn 2022 - 2030 phù hợp với quy hoạch tổng thể đơn vị hành chính. Thực hiện yêu cầu này và kế hoạch của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam đã giám sát, ghi nhận nhiều kiến nghị, đề xuất, đặc biệt là điều chỉnh các quy định tiêu chuẩn của ĐVHC, phân loại ĐVHC phù hợp hơn để thực hiện có hiệu quả chủ trương sắp xếp giai đoạn 2022 - 2030.

Đổi mới, sâu sát, khoa học và hiệu quả

Với phương châm hoạt động của cả nhiệm kỳ là “Đổi mới, sâu sát, khoa học, hiệu quả”, năm 2021, HĐND các cấp TP. Hà Nội đã tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, bảo đảm chủ động, khoa học, linh hoạt, thiết thực. Đáng chú ý, năm qua đã đánh dấu công tác lãnh đạo, chỉ đạo được Thường trực HĐND thành phố triển khai nghiêm túc, quyết liệt và toàn diện, bảo đảm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả”.

Sử dụng hiệu quả, minh bạch nguồn thu từ đấu giá đất

Giám sát việc quản lý và sử dụng nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất tại các khu đô thị (KĐT), khu dân cư tập trung (KDCTT) trên địa bàn giai đoạn 2016 - 2020, bên cạnh ghi nhận những khó khăn, vướng mắc, Thường trực HĐND tỉnh Nam Định đã nhấn mạnh nhiều giải pháp thiết thực nhằm sử dụng hiệu quả, minh bạch nguồn thu từ đấu giá quỹ đất.

Để người dân hài lòng và đồng lòng

Sau nhiều năm triển khai chủ trương thu phí điện tử không dừng đến nay đã đạt được một số kết quả tích cực nhưng cũng không ít hạn chế, thách thức khi nhiều lần lỡ hẹn, phải lùi kế hoạch, nhiều người điều khiển phương tiện chưa mặn mà. Với tinh thần luôn đặt người dân và doanh nghiệp ở vị trí trung tâm trong mọi quyết sách, thiết nghĩ, cần coi trọng biện pháp kinh tế (đầu tư thiết bị công nghệ hiện đại, liên thông đồng bộ, dễ sử dụng) song song với biện pháp hành chính (bắt buộc sử dụng ETC). Có như vậy, pháp luật mới đáp ứng yêu cầu cuộc sống, được dân tin, dân hài lòng, đồng lòng thực hiện.

Nhiều địa phương quyết nghị các chính sách đặc thù

Với tinh thần trách nhiệm và để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, những vấn đề cấp thiết về phòng chống dịch Covid-19, ổn định và phát triển kinh tế - xã hội được đưa lên bàn nghị sự kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 của HĐND các địa phương. Đặc biệt lần này, HĐND nhiều nơi đã bàn thảo và quyết nghị các nghị quyết đặc thù nhằm phát triển sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân.

Động lực đẩy mạnh phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội

Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất của Quốc hội đã chính thức khép lại với nhiều dư âm ấn tượng trong cử tri và Nhân dân cả nước. Chia sẻ với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân, đại diện lãnh đạo HĐND, UBND các địa phương cho biết: những quyết đáp kịp thời của Quốc hội đã đáp ứng đúng, trúng yêu cầu, đòi hỏi cấp bách của đất nước; tạo động lực đẩy mạnh phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội sau thời gian dài chịu ảnh hưởng to lớn từ đại dịch Covid-19; củng cố vững chắc niềm tin của cử tri và Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Nhiều đổi mới thiết thực

15 năm qua, Đảng đoàn HĐND, HĐND, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh Bình Thuận đã tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của HĐND tỉnh. Tổ chức bộ máy của HĐND tỉnh được củng cố, kiện toàn theo hướng coi trọng tiêu chuẩn, tăng tỷ lệ đại biểu chuyên trách. Hoạt động của HĐND tỉnh ngày càng dân chủ, thực chất và hiệu quả, có nhiều đổi mới góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự, an toàn xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; khẳng định được vị trí, vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

Xây dựng các mô hình sinh kế, hỗ trợ giải quyết việc làm

Cần khẩn trương xây dựng kế hoạch tổng thể với các kịch bản phương án, tình huống thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, sẵn sàng ứng phó với tình huống có thể phát sinh… Trực tiếp đối thoại giữa chính quyền địa phương và doanh nghiệp, thường xuyên kiểm tra kết quả xử lý các kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp; xây dựng các mô hình sinh kế, hỗ trợ vay vốn giải quyết việc làm cho người lao động do ảnh hưởng dịch bệnh... là những nội dung được nhấn mạnh trong Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Ninh Thuận Khóa XI.