Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử

Đổi mới luôn là một yêu cầu, đòi hỏi đối với mỗi cá nhân, tổ chức. Đổi mới sáng tạo đang được các cấp, các ngành, cơ quan, tổ chức từ Trung ương đến địa phương đặt ra. Đặc biệt, đổi mới để nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội, HĐND các cấp luôn là đòi hỏi của xã hội, của cử tri, nhất là vào một nhiệm kỳ mới.

Xây dựng nông thôn mới nâng cao gắn với đô thị hóa

Xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc, huyện Quốc Oai coi đây là nhiệm vụ thường xuyên. Thời gian tới, huyện tiếp tục phát huy tiềm năng, thế mạnh, tích cực thu hút, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật - xã hội, xây dựng NTM nâng cao gắn với phát triển đô thị, bảo đảm môi trường bền vững.

Bài 1: Thúc đẩy văn hóa phục vụ Nhân dân

Chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp tăng lên thúc đẩy văn hóa phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ công quyền, từng bước khắc phục bệnh quan liêu, nhũng nhiễu, xa dân. Đến cuối 2020, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (CPI) của Quảng Trị đã tăng 20 bậc so với 2015,  chỉ số quản trị và hành chính công (PAPI) đứng top đầu toàn quốc… Đó là những kết quả rất tích cực từ thực hiện sáng kiến áp dụng công cụ Dân chấm điểm - M.score vào đánh giá hoạt động cơ quan dịch vụ hành chính công của Quảng Trị bằng hình thức người dân trực tiếp đánh giá.

Làm rõ để hiểu đúng, thực hiện đúng

Thực hiện Nghị quyết 147/2020/NQ-CP của Chính phủ Quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương, các tỉnh, thành phố trên cả nước đã, đang hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện. Có ý kiến cho rằng, Ban Kiểm soát có quyền Báo cáo riêng trong quá trình soạn thảo văn bản pháp quy. Vậy, quyền của Ban Kiểm soát đến đâu trong quy trình xây dựng văn bản, cần phải được làm rõ để hiểu đúng và thực hiện đúng quy định.

Đoàn kết đẩy lùi dịch bệnh

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài về công tác phòng, chống đại dịch Covid-19, bên cạnh nỗ lực cao nhất để giữ “tỉnh an toàn”, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn luôn sẵn sàng hỗ trợ sức người, sức của để góp phần cùng các tỉnh, thành phố trong cả nước sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Tránh bất cập trong giao việc, giao thẩm quyền

Cần xác định những người giữ chức vụ do HĐND bầu không phải là đối tượng áp dụng trách nhiệm kỷ luật hành chính. Trong trường hợp cần thiết phải xác định một loại hình trách nhiệm pháp lý đối với cán bộ do cơ quan dân cử bầu thì nên được quy định tại một văn bản riêng, hoặc một điều khoản riêng trong các đạo luật về tổ chức của cơ quan dân cử. Giải pháp này sẽ tránh hiện tượng Chính phủ “giao việc”, “trao thẩm quyền” cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực HĐND các cấp như bất cập tại Nghị định số 112.

Thắp lên ý chí, niềm tin chiến thắng đại dịch

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Thị Yến, giữa thời điểm tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Lời kêu gọi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài về công tác phòng, chống dịch của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thực sự lay động trái tim mỗi con dân đất Việt, khơi dậy mạnh mẽ và nhân lên gấp bội lòng yêu nước, cổ vũ Nhân dân quyết tâm, đoàn kết, “chung lưng đấu cật” sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Phát huy vai trò của cử tri và Ủy ban Mặt trận tổ quốc

Câu chuyện giám sát hoạt động của đại biểu HĐND các cấp không còn mới nhưng cần được tăng cường thực hiện để khẳng định việc cử tri lựa chọn bầu đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng là trúng ý Đảng, lòng dân. Qua trao đổi với một số cử tri có nhiều ảnh hưởng trong Nhân dân và một số cán bộ hưu trí giữ các vị trí lãnh đạo trước khi nghỉ hưu đều thống nhất quan điểm, cần tăng cường giám sát của cử tri và Ủy ban MTTQ các cấp đối với đại biểu HĐND các cấp, nhằm công khai hoạt động của đại biểu HĐND đến với người dân.

Khắc phục tình trạng “lạm thu” tại các cơ sở giáo dục

Để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết về quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Ninh Bình sẽ tổ chức khảo sát bằng các hình thức phù hợp đối với một số trường học để có những đánh giá khách quan. Qua đó, có ý kiến để bảo đảm các cơ sở giáo dục thực hiện đúng tinh thần nghị quyết của HĐND tỉnh, khắc phục tình trạng “lạm thu” tại các cơ sở giáo dục.

Bài cuối: Tăng cường hợp tác vùng, liên vùng để giải quyết thách thức

Trước những thách thức lớn hiện nay đối với công tác bảo vệ tài nguyên - môi trường để bảo đảm sự phát triển bền vững, việc tăng cường vai trò đồng hành, giám sát và thúc đẩy UBND hành động mạnh mẽ của đại biểu, cơ quan dân cử từng địa phương đặc biệt quan trọng nhưng chưa đủ. Bởi thách thức đặt ra không chỉ riêng một địa phương mà trong phạm vi vùng, liên vùng. Vì vậy, rất cần tăng cường hợp tác vùng, liên vùng để giải quyết thách thức về môi trường, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh… Trong đó, việc đổi mới cách thức tổ chức, mở rộng chủ đề các Hội nghị thường trực HĐND khu vực có thể là một gợi ý.

Bài 4: “Tai mắt” để đại biểu phát huy vai trò, trách nhiệm của mình

Để có thể đồng hành, giám sát và thúc đẩy UBND hành động mạnh mẽ nhằm tăng cường bảo vệ môi trường, bảo đảm sự phát biểu bền vững, đại biểu, cơ quan dân cử rất cần thêm những “tai mắt”. Đó chính là việc lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân - một kênh thông tin quan trọng để đại biểu phát huy vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác này. Sự ủng hộ, cùng hành động của cử tri và Nhân dân sẽ tạo nên sức mạnh to lớn trên con đường chuyển đổi nền kinh tế để ứng phó với biến đổi khí hậu và thúc đẩy phát triển bền vững hiện nay.