Bảo đảm người di cư được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe

Đại dịch Covid-19 không chỉ là khủng hoảng y tế toàn cầu với hạn chế đi lại, mà còn là cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội, ảnh hưởng tới những người dễ tổn thương nhất, bao gồm người lao động di cư và gia đình họ. Theo đó, bảo đảm cho người di cư được tiếp cận đầy đủ và công bằng các dịch vụ xã hội cơ bản, trong đó có dịch vụ y tế - dân số trong bối cảnh hiện nay chính là thể hiện quyết tâm lớn của các cấp, ngành trong việc thực hiện Nghị quyết số 21- NQ/TW ngày 25.10.2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác dân số trong tình hình mới.

Tham gia sâu vào tái cơ cấu ngân hàng

Tổ chức bảo hiểm tiền gửi là một cấu phần quan trọng trong mạng lưới an toàn tài chính của mỗi quốc gia. Để Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) có thể tham gia sâu hơn vào quá trình tái cơ cấu các tổ chức tín dụng yếu kém, nhiều ý kiến cho rằng, cần thiết phải tiếp tục sửa đổi, đồng bộ Luật Bảo hiểm tiền gửi và các luật có liên quan.

Bảo vệ quyền lợi người lao động ở nước ngoài

Quá trình xây dựng các văn bản dưới luật để thực thi Luật Người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi), cơ quan quản chức năng đã có nhiều đề xuất để bảo đảm quyền và lợi ích cho người lao động cũng như tạo hành lang pháp lý chặt chẽ, minh bạch trong việc đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Phát triển bền vững Quỹ bảo hiểm xã hội

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp, đã và đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều đơn vị, doanh nghiệp cũng như đời sống, việc làm của người lao động. Trước tình hình đó, Quỹ bảo hiểm xã hội (BHXH) đã giúp nhiều lao động vượt qua khó khăn và ổn định cuộc sống. Do đó, bảo đảm và phát triển Quỹ BHXH bền vững là nhiệm vụ quan trọng nhằm dệt chắc tấm lưới an sinh xã hội.

Hướng tới số hóa hồ sơ giải quyết thủ tục

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch số 2402/KH-BHXH triển khai thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27.3.2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của ngành BHXH Việt Nam.

Long An tặng sữa yêu thương

Ưu tiên bố trí vốn cho miền núi, biên giới, hải đảo

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đang xây dựng Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 (Chương trình).

Giải quyết bảo hiểm xã hội một lần ở doanh nghiệp phá sản

Trước thực trạng hàng loạt doanh nghiệp phá sản còn nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), BHXH Việt Nam vừa có hướng dẫn việc thực hiện chế độ BHXH đối với người lao động tại các đơn vị này để bảo đảm quyền lợi.

Bộ Xây dựng phát động phong trào thi đua phòng chống và chiến thắng Covid - 19

Ngày 10.9, Bộ Xây dựng tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua đặc biệt trong toàn ngành với chủ đề “Ngành Xây dựng đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch Covid -19”.

Chấn chỉnh việc áp dụng biện pháp phòng dịch “trái” với chỉ đạo của Thủ tướng

Chiều 10.9, Tổng cục trưởng Tổng cục đường bộ Việt Nam Nguyễn Văn Huyện cho biết, Tổng cục vừa ban hành công văn hỏa tốc số 6463/TCĐBVN-VT gửi UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan chấn chỉnh việc áp dụng biện pháp phòng dịch quá mức cần thiết “trái” với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Hà Nội: Mặt trận nông nghiệp được giữ vững

Sáng 10.9, UBND thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai thúc đẩy phát triển nông nghiệp và phòng, chống thiên tai trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19.