Đầu tư cho y tế dự phòng rất chuẩn xác, cấp bách

“Quốc hội quyết nghị dành một phần trong gói 14.000 tỷ đồng của chính sách đầu tư phát triển y tế để xây mới, cải tạo, nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng là rất chuẩn xác và cấp bách. Bởi các nghiên cứu đã chỉ ra, bỏ một đồng cho y tế dự phòng có thể thu hiệu quả lên tới 10 đồng. Muốn đầu tư hiệu quả, phải dựa trên cơ sở khoa học và thực tiễn”. PGS.TS TRẦN ĐẮC PHU, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế chia sẻ.