Mắt xích quan trọng đưa kỹ năng đến học viên

Để phát triển nguồn nhân lực 4.0, không chỉ các cơ quan nhà nước mà các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN), doanh nghiệp, địa phương cũng phải nhập cuộc mạnh mẽ trong việc đào tạo và đào tạo lại lực lượng lao động. Trong công cuộc đó, nhà giáo GDNN được coi là mắt xích quan trọng để đưa kỹ năng tới học viên…