“Đường Hồ Chí Minh trên biển - Kỳ tích lịch sử và bài học đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc”

Sáng 19.10, nhân kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển (23.10.1961 - 23.10.2021), Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và TP. Hải Phòng tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng “Đường Hồ Chí Minh trên biển - Kỳ tích lịch sử và bài học đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc”. Hội thảo được tổ chức bằng hình thức trực tuyến tại điểm cầu TP. Hải Phòng với 26 điểm cầu trong cả nước.