Gỡ khó cho doanh nghiệp quốc phòng

Khoản 5, Điều 217 Luật Doanh nghiệp quy định: “Chính phủ quy định chi tiết việc tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp nhà nước trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh hoặc kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh”.

Cần sự đột phá

Bộ máy hiện nay còn quá cồng kềnh, tầng nấc trong tổ chức đầu mối bên trong, các bộ và cơ quan ngang bộ cũng rất chồng chéo, tầng nấc. Phải đột phá rất mạnh vào vấn đề sắp xếp tổ chức bên trong của các bộ, cơ quan ngang bộ, các đơn vị sự nghiệp và các đơn vị hành chính. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã nhấn mạnh điều này tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2021 của ngành Nội vụ tổ chức sáng nay, (2.7).

Thông tư hướng dẫn - tắc càng thêm tắc

Thống kê của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho thấy, trong 5 năm (2016 - 2020), các bộ, ngành đã ban hành hơn 2.530 thông tư và thông tư liên tịch hướng dẫn các luật, nghị định. Số lượng thông tư được các bộ, ngành ban hành lớn hơn nhiều so với các văn bản quy phạm pháp luật khác. Và, dù là văn bản hướng dẫn nhưng không hiếm thông tư khi ban hành lại khiến việc đưa pháp luật vào cuộc sống bị tắc vì chính sự hướng dẫn của nó; thậm chí có thông tư còn cài cắm, "đẻ" thêm quy định, điều kiện gây khó cho đối tượng được điều chỉnh.

Không đánh đổi!

Thông tin công ty Nanogen xin Thủ tướng chấp thuận cấp phép khẩn cấp cho vaccine "made in VietNam" Nanocovax đang gây ra phản ứng tranh luận trái chiều trong dư luận. Các ý kiến ủng hộ cho rằng đang trong giai đoạn cấp bách nên việc cấp phép khẩn cấp là cần thiết để mọi người dân được sớm tiêm vaccine ngừa Covid-19.