Toàn cầu hóa và sự phát triển các quy tắc sở hữu trí tuệ xuyên quốc gia

Sở hữu trí tuệ là một lĩnh vực của hệ thống pháp luật quy định việc sử dụng tài sản trí tuệ. Tuy nhiên, cùng với quá trình toàn cầu hóa, thế giới đã có những biến đổi đáng kể trong nửa thế kỷ qua, đòi hỏi các quy tắc sở hữu trí tuệ trong hệ thống này cũng phải thích ứng và thay đổi theo.

Thời tiết các vùng
TP. Hà Nội
24,5°С
TP. Hồ Chí Minh
29,2°С
TP. Hạ Long
25,8°С
Nha Trang
25,7°С
Vũng Tàu
27°С